Stáž ve Švýcarsku

Stáž zavedla účastníky do švýcarského Curychu, aby se seznámili se švýcarským vzdělávacím systémem a poznali atmosféru navštívených škol – venkovskou školu Sekundarschule Freienstein a moderní školu Schule Freilager.

Jak jsme viděli švýcarský vzdělávací model
Ocenili jsme propracovanost celého školského systému a skutečnost, že za každým rozhodnutím jsou děti a dospělí, takže pravidla dávají smysl a dobře fungují.
Naše skupina se shodla, že všude panovaly napříč školou přátelské vztahy a vřelý přístup se projevil také při naší návštěvě. Školní pravidla a hodnoty nejsou jen formalitou, ale bylo zřejmé, že učitelé i děti se jimi nejen řídí, ale také je žijí. Uvědomili jsme si, jaký význam má pozitivní klima třídy pro úspěch výchovy a vzdělávání. Švýcarští kolegové také zjistili, že nejefektivnější zpětnou vazbu získají přímo od dětí.
Pracovníci úřadu, resp. vzdělávací komise v Curychu, byli s problémy jednotlivých škol dobře seznámeni a snažili se je řešit.
Švýcarské školství se zaměřuje především na rozvoj kompetencí dětí, podporuje praktický život a manuální zručnost. Velkou pozornost má volba povolání, které je věnován samostatný předmět. Mnoho výukových materiálů je k dispozici v elektronické podobě, takže se děti přirozeně podporují v rozvoji digitálních kompetencí.

Jaká je práce pedagogů
Během návštěvy ve školách jsme viděli respektující, laskavý a partnerský přístup k dětem. Významná je tu také individualizace a velká důvěra ve schopnosti dětí. Děti jsou vedeny k samostatnosti již od 4 let věku a vyučující v roli průvodce jim pomáhá rozvíjet jejich kompetence. Výuka probíhá v duchu “méně je více”, menší tempo umožňuje věnovat pozornost volvě správných metod a nástrojů. Vysoké nasazení pro práci a kolegiálnost jsou atributy, které v přívětivém a přátelském prostředí vytvářejí vhodné podmínky pro učení.
Zajímavý byl i přístup pana kuchaře, který se zajímal o názory dětí ohledně obědů a vystavil jim ukázku oběda, aby se mohly těšit. Děti měly služby v kuchyni jako odměnu.

Co si odnáším do své praxe
Podnětů, které zde účastníci nasbírali, bylo skutečně mnoho. Zcela jistě se necháme inspirovat přístupem k dětem. Intenzivnější komunikace přináší ovoce nejen při práci s dětmi, ale také při komunikaci s kolegy, což se odrazí v klimatu celé školy. Inspirovaly nás nástroje, jak pracovat s integrovanými žáky a obecně větší orientace na žáka, venkovní přestávky a aktivity, praktické nápady pro uspořádání třídy do tzv. hnízd na 1.stupni, více samostatné práce v hodině anebo třeba tip na vizualizaci pravidel.

A co patřilo mezi nejvíce oceněné aspekty stáže v rámci závěrečné?

  • program zvolil vhodnou kombinaci školských zařízení a institucí, byl vyvážený a nabitý
  • stáž účastníkům pomohla srovnat si priority v otázce vzdělávání
  • velká inspirace a povzbuzení pro další práci
  • sdílení zkušeností s účastníky stáže
  • výborná organizace a profesionální průvodci – Jana Schierlová a Daniel Vychodil.