Týden pro wellbeing ve škole a Začít spolu

Bezmála šedesát organizací se spojilo, aby prosadilo myšlenku, že wellbeing je základem a ne nadstavbou vzdělávání. Wellbeing je zcela zásadním principem, bez kterého nemáme šanci dosáhnout významného zlepšení v oblasti duševního zdraví ani v oblasti vzdělávacích výsledků. 

“Program Začít spolu se stal součástí této iniciativy, protože wellbeing se prolíná celým programem a je přítomný během každého dne ve škole. Respektující přístup k dítěti, formativní hodnocení a spolupráce s rodinou jsou základní předpoklady k tomu, aby se dítě ve škole cítilo dobře a mělo chuť poznávat svět,” vysvětluje Iveta Pasáková, ředitelka Step by Step ČR.

Společná myšlenka zapojených organizací vedla k rozhodnutí uspořádat v termínu 13. až 20. února společně Týden pro wellbeing ve škole, který chce zvednout téma wellbeingu ve vzdělávání ve veřejném prostoru tak, aby se dostalo ke všem aktérům a aktérkám ve školství i k široké veřejnosti.

Cílem této konkrétní akce je během týdne zvýšit povědomí odborné i široké veřejnosti o tom, co je wellbeing a že je základní podmínkou pro snižování nerovností, zlepšování duševního zdraví i vzdělávacích výsledků studujících. Dlouhodobým společným cílem zapojených organizací je ustavení wellbeingu jako jedné z hlavních podmínek vzdělávání.  

V rámci Týdne pro wellbeing ve škole vznikl díky zapojeným organizacím pestrý program: webináře, semináře, konference nebo kampaně na sociálních sítích. Některé z těchto akcí jsou určené pro konkrétní školy nebo cílovou skupinu, spousta z nich je otevřena široké veřejnosti.

Věříme, že aktivity Začít spolu mohou inspirovat ostatní. Zveme vás proto do našich ZaS center v regionech. Naším cílem je ukázat wellbeing jako důležitý pilíř vzdělávání, neboť v bezpečném a přívětivém prostředí se učí nejlépe.

Wellbeing je definovaný jako stav, ve kterém můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní potenciál a žít spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život.

Zdroj: FB Karel Gargulák, Národní zpráva PISA 2022

Silvie Pýchová, programová manažerka Partnerství pro vzdělávání 2030+, k tomu říká: “Z dat víme, že se wellbeing a duševní zdraví dětí a mladých lidí v ČR zhoršuje. Zároveň ve vzdělávání působí už dnes množství organizací, které se tomuto tématu věnují. Každá z těchto organizací se většinou zaměřuje na konkrétní oblast podpory wellbeingu, například na prevenci patologického chování nebo na individualizaci výuky nebo na chování dětí v kyberprostoru. Všem jde ve výsledku o stejnou věc, o zdravý rozvoj dětí ve vzdělávání, což také považují základ pro to, aby se děti mohly ve škole kvalitně učit. Proto jsme se spojili a v rámci Týdne pro wellbeing ve škole budeme společně upozorňovat na význam podpory wellbeingu ve vzdělávání.”