Učitelky Začít spolu v TV

Sledujete online vyučování UčíTelka na ČT2?

Na TV obrazovce se objeví také učitelky, které vycházejí z programu Začít spolu a zařazují do výuky základní principy, jako např. učení v souvislostech, individuální přístup k dětem a jejich aktivní zapojení, orientace na dítě a zapojení rodičů.

A na koho se můžete těšit?

ZS Lyckovo namesti
Veronika Dobrovolná se přesouvá z Lyčkova náměstí na Kavčí hory

Veronika Dobrovolná učí na televizní obrazovce matematiku. Je učitelkou na ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze 8 a byla nominována v anketě o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos.

Kateřina Vrtišková, která působí na ZŠ ve Vraném nad Vltavou, se objeví v hodině češtiny. Kateřina je také vítězkou soutěže Global Teacher Prize, kterou vyhlašuje EDUin, a lektorkou programu Škola bez poražených.

Učítelka Kateřina Vrtišková
Kateřina Vrtišková

Konkrétní časy vyučovacích hodin najdete v rozvrhu na webu Učítelka.