Volná místa v kurzech

V souvislosti s ukrajinskou krizí nabízí Step by Step ČR kvalifikovanou podporu při vzdělávání nově příchozích ukrajinských dětí.

Připravili jsme proto třídenní kurz “Ukrajinské děti ve třídě – příležitost pro inkluzipro osoby, které se chtějí angažovat při integraci ukrajinských dětí do českých mateřských a 1. st. základních škol. Předpokladem je, že mají buď pedagogické vzdělání, profesní zkušenosti z práce s dětmi /žáky nebo jsou to studenti pedagogických škol. Kurz pomůže účastníkům zorientovat se v prioritách pro výuku, poskytne vodítko, jak pracovat s nově příchozími žáky/dětmi i jejich rodinami, nabídne náměty pro práci s celým třídním kolektivem. Dotkneme se i širšího společenského kontextu, především schopnosti vnímat i pozitiva vážného stavu, v němž se nacházíme, a možností využít náročných situací k posilování kompetencí dětí/žáků – jako je schopnost spolupracovat, komunikovat, učit se navzájem a zaujímat vyspělé občanské postoje.

Cílem kurzu je:

  • poskytnout vstupní znalosti a dovednosti cílové skupině pro práci s ukrajinskými dětmi/žáky v MŠ a 1. st. ZŠ
  • podpořit hladké začlenění ukrajinských dětí do českých MŠ a ZŠ
  • navázat neformální vztahy v širší komunitě mezi účastníky kurzů a autenticky napomoci porozumění tématu inkluze
  • využít přítomnosti ukrajinských kolegů/yň a seznámit s fungováním tamních škol
  • podpořit propojení studentských praxí s reálnou pomocí školám

Obsah kurzu se zaměří na tři okruhy:

I. Účinné strategie pro navazování pozitivních vztahů, pocitu důvěry a bezpečného prostředí (využití technik dramatické výchovy a zážitkové pedagogiky). Techniky psychologické podpory pro laiky (hledání vnitřních zdrojů / projektivní techniky / relaxace, uvolnění)

II. Posilování sociálních kompetencí a kooperace mezi dětmi, vrstevnické učení, podpora samostatnosti a soběstačnosti dětí, strategie pro individualizované vzdělávání a formativní hodnocení, spolupráce s rodinami dětí.

III. Podpora porozumění žáků s OMJ v rámci vyučování. Prožití modelové vyučovací hodiny v jiném než mateřském jazyce, a možností sledovat, jaké strategie a metody výuky pomáhají se do takové hodiny zapojit a které z nich aktivní účast naopak komplikují či dokonce znemožňují. V rámci skupinové práce vznikne soubor podpůrných strategií, které se pro výuku žáků s OMJ hodí.

O své zkušenosti se na kurzu podělí zkušené lektorky:

  • Zdenka Kreislová, dlouholetá lektorka a metodička programu Začít spolu učitelka na 1. ZŠ v Plzni, autorka populární knížky Krok za krokem 1. třídou, nyní v Plzni vede ZaS centrum,
  • Jitka Gabašová, pedagožka a lektorka zážitkové pedagogiky, dramatické výchovy a otevřené nenásilné komunikace, průvodkyně 7 škol na Kutnohorsku projektu Eduzměna.
  • Petra Vallin, pedagožka PedF UK, lektorka metody CLIL, Wanda, mj. se zabývá tématy formativního hodnocení a práce s heterogenní třídou.

Více informací o kurzu najdete ZDE.

Třídenní kurz nabízíme ve dvou termínech a stále se ještě můžete hlásit:

  • 25. – 27. 8. 2022 – Tereza, vzdělávací centrum, Haštalská 756/17, 110 00 Staré Město, Praha 1
  • 22. – 24. 9. 2022 – Lampárna, Lidická 31, Praha 5.

Kurz je ZDARMA a přihlásit se můžete na registračním formuláři ZDE.

Finančním partnerem projektu je Nadace České spořitelny, obsahovým partnerem je Katedra primární a preprimární pedagogiky PedF UK.