Výsledky šetření ČŠI

V průběhu měsíců května a června roku 2022 realizovala Česká školní inspekce rozsáhlé zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Cílem zjišťování výsledků bylo poskytnout žákům, jejich rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání žáků, stejně jako o vybraných faktorech kvality vzdělávání, které na výsledky žáků působí. Poslední obdobně koncipované zjišťování bylo ze strany České školní inspekce provedeno v roce 2017.Původním záměrem zjišťování výsledků bylo získat informace o výsledcích vzdělávání v širokém spektru vzdělávacích oborů podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. S ohledem na vývoj událostí, které byly důsledkem válečné agrese Ruské federace na Ukrajině, bylo na jaře roku 2022 přistoupeno k výrazné obsahové redukci šetření. Zjišťování výsledků, které proběhlo testovou formou s využitím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET, se ve své konečné podobě omezilo na dvojici základních předmětů – český jazyk a matematika, která byla v případě žáků na úrovni 5. ročníku základní školy doplněna o test dovedností usnadňujících učení. Součástí zjišťování byly také doplňkové dotazníky pro žáky a jejich učitele.

Tematická zpráva ČŠI ze dne 12.12.2022 představuje v souvislostech výsledky tohoto zjišťování, včetně souvislostí směrem k dopadům distanční výuky na vzdělávací výsledky žáků, socioekonomickému statusu žáků a škol a jeho vlivu na vzdělávání nebo vztahu faktorů kvality vzdělávání a dosažených výsledků žáků (Zdroj: Česká školní inspekce).

Z výsledků vyplývá řada oblastí, kterým by měla být věnována při výuce pozornost. V programu Začít spolu se věnujeme zejména těmto tématům:

Program Začít spolu jako řešení
  • čtenářská gramotnost
  • individualizace při výuce
  • práce s informacemi, kritické myšlení
  • inkluze jako běžná praxe