Wanda online startuje

Se začátkem nového školního roku nabízíme metodu Wanda pro reflexi a sdílení zkušeností s programem Začít spolu v online verzi. Tyto kurzy jsou určeny účastníkům letní školy, ale také těm, kteří absolvovali kurz Začít spolu během školního roku.

Wanda je unikátní metoda facilitované skupinové reflexe, která využívá supervizní a koučovací techniky.
„Většinou mezi sebou o problémech nemluvíme. Wanda nám dává možnost pohlížet na problémy jako na příležitosti.“

Proč si zvolit k reflexi a sdílení zkušeností metodu Wanda?

  • Nabízí bezpečný způsob kolegiální podpory.
  • Umožňuje sdílet a řešit problematické situace spojené s výukou podle ZAS, na které nahlíží z různých perspektiv.
  • Na řešení se podílí celá skupina, skupina je spojená profesním zájmem, účastníci mají různorodé zkušenosti s programem ZAS.
  • Vede účastníky k nalézání nových strategií při zavádění a realizaci výuky podle ZAS a ke změně přístupu k problémům.
  • Představuje účinnou prevenci proti vyhoření a přispívá k podpoře wellbeingu vyučujících.

A co řekli o Wandě sami absolventi kurzu?

„Líbila se mi vzájemná podpora. Na jakoukoliv vzniklou situaci nemusí být člověk sám. Pokud toho má plnou hlavu, může to někomu sdělit a může se na to podívat i jiný člověk, který v tom není zainteresovaný, a může mu pomoct.“

„Já si nedovedu představit, jak bych ty věci, které prožívám teď v praxi, řešila sama a neměla s kým je sdílet. Nechci vědět, co by se ze mě stalo za učitele.“

„Viděla jsem se v té situaci, protože i já občas na něčem lpím a myslím si, že je to pro všechny ta správná cesta. Začala jsem přemýšlet nad tím, že se musím víc oprostit od toho, co vyhovuje mně, a nabídnout dětem co nejširší spektrum možností, jak dojít k cíli.“

Wanda pro účastníky kurzů ZAS probíhá formou dvou skupinových facilitovaných setkání online. Celkem proběhnou dvě setkání pro každou skupinu. Každé setkání má stejnou strukturu a jedno setkání trvá cca 2,5 hodiny.

  • Termíny: 1. setkání v polovině října, 2. setkání cca za měsíc (listopad/prosinec).
  • Cena: 1300,- celkem (lze hradit z prostředků na DVPP)
  • Více informací k této nabídce a termíny kurzů pro MŠ / ZŠ najdete ZDE a jednotlivé kurzy pak na webu v sekci NABÍDKA.