Wellbeing pro školy v Chomutově

V rámci Týdne pro wellbeing ve škole realizuje ZaS centrum Chomutov, metodické centrum Začít spolu, několik navazujících akcí na podporu wellbeingu učitelů*ek. Cílem ZaS centra je nabízet podporu vedení škol kontinuálně, a proto se z pilotních projektů postupně stávají pravidelné akce, které stmelují pedagogickou komunitu v regionu.

Všemi aktivitami se prolíná společné téma – “pojďme se opečovat a společně podpořit”, neboť platí známé pravidlo “spokojený učitelka – spokojené dítě”. Hledáme tedy možnosti, jak se v týmu můžeme navzájem podpořit a doplnit. Chomutovsko se tak díky ZaS centru stalo regionem, který v rámci kolegiální podpory směle vykročil, aby realizoval další kroky k podpoře psychohygieny a ke zlepšování klimatu ve třídách, sborovnách a mezi kolegyněmi navzájem.
Aktuálně organizuje tým ZaS centra, Diana Roubová a Pavlína Pilařová, několik akcí na podporu wellbeingu učitelů.

Setkání vedení škol Začít spolu Ústeckého kraje

Vycházíme z toho, že pokud má být opečovaný tým, musí být opečovaný jeho ředitelka. Společné sdílení a podpora je základní součástí učitelského života. Naší snahou je podpořit vedení, ujistit ředitelky a ředitele škol, že na to nejsou sami, a posílit vědomí vzájemné spolupráce. Společně sdílíme aktuální témata napříč celým krajem i regionem a realizujeme nové kroky ke změně. Díky podpoře, kterou si navzájem dáváme, získáváme sebedůvěru a odvahu vystoupit ze svých komfortních zón. A k tomu následně vedeme i svůj tým.

Tématem středečního setkání vedení MŠ pracujících nebo inspirujících se programem ZAČÍT SPOLU v ZaS centru Chomutov byly vztahy – s pedagogy i nepedagogy. Jak komunikovat, jak přesvědčit tým o potřebě inovací, o změně přístupu ke vzdělávání dětí, jak sdílet vize… Prostě a jednoduše, jak při zavádění i realizaci programu Začít spolu táhnout za jeden provaz .

Smyslem nebylo předat „kuchařku“ s receptem na každý problém, ale společně sdílet své zkušenosti a hledat různé odpovědi i cesty. Vzájemně se podpořit a získat novou energii z toho, že nám práce dává smysl a že v tom nejsme sami. Setkání bylo první a určitě ne poslední, protože spolu můžeme nejen začít, ale i pokračovat.

Osvěžovna

Pravidelné setkání pro učitele*ky, které se koná každý měsíc pro celkem 43 lidí. Záměrem tohoto formátu je propojit učitelé*ky, kterým po intenzivním seberozvoji dává smysl pedagogika orientovaná na dítě, spíše než dominance učiteleky při učení. Vytvoříme tak učící se skupiny učitelů*lek, kteří nastoupili na cestu profesního seberozvoje a tématem rozvoje nadále žijí. Nechceme je nechat vyhasnout, ale přejeme si vytvořit pro ně bezpečné prostředí a být jim oporou. V rámci sdílení udržujeme téma učitelského seberozvoje a hledáme způsoby, jak podpořit kompetenční model učení a dále ho rozvíjet.
V chomutovském ZaS centru se tento týden sešly paní učitelky MŠ již na třetí Osvěžovně. Tentokrát se spolu s metodičkou Dianou Roubovou zaměřily na centrum aktivit Pokusy a objevy. Do skupiny přinášely své nápady, materiály, náměty a současně se se nechávaly inspirovat příklady z praxe ostatních. Kromě skvělých námětů a reflektovaného sdílení, co se daří a co méně, provázelo celou Osvěžovnu téma, jak posílit autonomii dětí, jejich aktivitu, samostatnost a vlastní rozhodování, tedy jak být ve škole průvodcem a nikoliv vůdcem.

Fotografie a reportáž z Chomutova: Lucie Maršálková, SbS ČR