Začít spolu má měřitelné výsledky

Benefity programu Začít spolu potvrdil výzkum Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně.

V letech 2021–2023 proběhlo výzkumné šetření, jehož cílem bylo zjistit, jaké schopnosti potřebné v životě u dětí rozvíjí konstruktivistický přístup k výuce v rámci programu Začít spolu. Výzkum probíhal mezi 517 žáky čtvrtých a pátých tříd ZŠ po celé ČR. Výsledky shrnuje výzkumná zpráva, která je k dispozici ZDE.

Závěry studie jsou natolik zásadní, že si jejich prezentace zaslouží pozornost. A proto se právě dnes, 12. června, uskutečnila Online kavárna Nadace České spořitelny, která výzkum zastřešila.

Hosty ve studiu byli: z vedení výzkumného týmu UTB ve Zlíně Denisa Denglerová osobně a Radim Šíp online, Antonín Jančařík, děkan PeDF UK, Iveta Pasáková, ředitelka Step by Step ČR, Olga Novotná, učitelka ZŠ Vejrostova Brno, kde výzkum probíhal, současně metodička a lektorka Začít spolu, a Petra Vallin, VŠ pedagožka PeDF UK, která se také ujala moderování diskuze.

A jaké byly cíle panelové diskuze?

  • Sdílet výsledky studie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – “Benefity programu Začít spolu”
  • Představit principy moderního vyučování, na něž výzkumná studie odkazuje a zdůvodnit, proč je potřebné je ve 21. století zavádět
  • Odpovědět na otázku, zda lze docílit pozitivní praxe, které výzkum popisuje, v běžném školním prostředí
  • Upozornit na funkční způsoby profesního rozvoje vyučujících v přípravném i dalším vzdělávání učitelů

Diskuze seznámila širší odbornou veřejnost s benefity, jaké tento program přináší. Výzkumná zpráva přinesla informace, které mohou být inspirativní i mimo rámec škol Začít spolu. Studie ukazuje, jak je možné zavádět kompetenční model vzdělávání, který je teď intenzivně diskutován v rámci revizí RVP. Záznam celého setkání můžete sledovat od 13.6. ze záznamu ZDE.

Zájemci z řad odborné veřejnosti se mohou seznámit s výsledky výzkumu také prostřednictvím Executive Summary (zkrácená verze).

Hlavní zjištění jsou názorně zachycena v obrazovém dokumentu níže.

Děkujeme Nadaci České spořitelny za financování tohoto výzkumného projektu.