Začít spolu na festival Edufest

Zážitek hravého učení, nového pohledu na vzdělávání, ale i dobrodružná cesta – to čeká návštěvníky Edufestu v neděli 19. září v Kutné Hoře. Jaké schopnosti musí mít superhrdina současné doby? Celodenní program pro všechny věkové kategorie a Hra na hrdiny 21. století přinesou spoustu zábavy a aha-momentů. Místo, kde program Začít spolu nemůže chybět!

Step by Step ČR na festival přinese ukázku vzdělávacího programu Začít spolu na téma “Všechno, co se točí”. Naším záměrem je umožnit účastníkům vyzkoušet si na vlastní kůži, co děti ve třídách Začít spolu zažívají zcela běžně.
Na stanovišti si vyzkoušíme práci ve vybraných (simulovaných) centrech aktivit, která jsou pro program Začít spolu charakteristická. Stejně jako specifický způsob práce, který umožňuje prozkoumat jedno téma z více úhlů pohledu a v rámci různých oborů.
Prostřednictvím tématu “Všechno, co se točí” budou mít návštěvníci možnost aktivně se zapojit do (společného) objevování, zkoumání, ověřování svých domněnek a také uplatnit své dovednosti při vlastní tvorbě. Prostředí Kutné Hory nabízí využití činností a předmětů, které jsou neodmyslitelně spjaté s historií města. Na místě budeme mít centra aktivit Ateliér, Čtení a psaní, Pokusy objevy a Matematika, spojená s hlavním tématem. Úkoly budou postavené na možnosti volby a posilování spolupráce návštěvníků stánku. Zároveň mají poukázat na to, že každý je jiný a může se rozhodnout, do čeho a jakým způsobem se zapojí. Práce v centrech bude určená dětem od 3 do 11 let, jejich rodičům a dalším osobám, které si rády činnosti vyzkouší.

Edufest má 2 hlavní části:
I. Hru na hrdiny 21. století: Procházením stanovišť a plněním výzev na 5 místech v centru Kutné Hory získáváte superschopnosti a budujete si svého vnitřního hrdinu.
II. Festivalový park v Breüerových sadech pod Vlašským dvorem se stánky, workshopy, aktivitami. Hravé učení, škola současnosti, nové technologie, setkání s Eduzměnou i divadelní performance.
Více k programu, Hře na hrdiny 21. století a dalším akcím v rámci festivalu najdete ZDE.