Začít spolu na semifinále Global Teacher Prize

Do semifinále Global Teacher Prize Czech Republic se dostalo 7 paní učitelek, které pracují podle programu Začít spolu, a k tomu ještě jedna spolupracující. Z celkového počtu semifinalstů a semifinalistek se jedná o celou jednu čtvrtinu. Je to pro nás velké uznání.

Všechny letošní semifinalit/ky můžete najít na stránce GTP CZ zde.

Global Teacher Prize Czech Republic je odborná cena pro pedagogy působící na základních a středních školách v České republice. Sleduje odbornost pedagogů, individuální přístup k žákům, vytváření a používání inovativních učebních metod a zapojení učitelů do mimoškolních aktivit a odborné komunity. Oficiálním partnerem nadace Varkey Foundation pro pořádání národní varianty ceny Global Teacher Prize se stala obecně prospěšná společnost EDUin angažující se v oblasti vzdělávání.

Slavnostní vyhlášení GTP CS

Do letošního ročníku bylo možné nominovat kandidáty do 28. února, přijímání přihlášek bylo ukončeno 14. března.

Celkem se letos přihlásilo 52 můžu a 82 žen. Do semifinále dnes po 1. kole hodnocení postoupilo 22 učitelek a 10 učitelů, 22 z nich působí na základních školách a 10 na školách středních.

Finalisty letošního ročníku budeme znát 16. dubna, slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 10. června v Praze.