Začít spolu na Vrchlabsku finišuje

Právě jsme uzavřeli významnou etapu projektu ZAČÍT SPOLU NA VRCHLABSKU aneb všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil*a v mateřské škole. Po absolvování 80hodinového kurzu pod vedením lektorek Diany Roubové, Lenky Müllerové a Petry Rakoušové získaly paní učitelky zlaté certifikáty UČITELKA ZAČÍT SPOLU a následovala závěrečná reflexe kurzu. Ten probíhal ve dvou skupinách.

Tento dlouhodobý projekt odstartoval v únoru 2023 díky spolupráci Nadačního fondu Škoda Auto s organizací Step by Step ČR, o.p.s., která v ČR zastřešuje vzdělávací program Začít spolu. Prvotním impulsem bylo podpořit v regionu kvalitu předškolního vzdělávání, neboť právě toto období je z pohledu vývoje člověka zcela zásadní.

Během projektu probíhala metodická podpora přímo ve školách. Přes počáteční obavy nás moc potěšila zpětná vazba od účastnic, které program již ve svých školách zavádějí a sdílejí s námi své zkušenosti.
Za klíčovou označily účastnice obou skupin podporu, která byla nabídnuta všem školám a probíhala přímo v místě. V rámci projektu se vzdělávacích akcí zúčastnilo celkem 142 pedagogů ze 13 mateřských škol v regionu.
Step by Step ČR zde realizoval komplexní balíček v několika fázích: ochutnávku formou dílčích seminářů a dnů ve třídě v ZaS centrech, která přinesla vhled formou prožitku a motivovala část pedagogů k přihlášení, setkání vedení škol na začátku a na konci projektu, 80hodinový kurz rozdělený do dvou částí, což účastníkům kurzů umožnilo v mezičase posbírat konkrétní zkušenosti z realizace programu ve své třídě, a metodickou podporu přímo ve školách.

Uvedeným aktivitám předcházelo ještě mapování aktuálních potřeb MŠ, na jehož základě lektorky připravily nabídku úvodních “ochutnávkových” seminářů na míru místním školám.
Komplexita celého projektu, jeho realizace a podpora přímo v místě je poměrně výjimečná, a proto je pro nás zpětná vazba velmi cenná.
V hodnocení účastnic byl patrný posun v roli pedagoga. Vybrané citace zveřejňujeme anonymně.

„Učíme se oprostit se od složitosti a mít větší důvěru v děti, že to opravdu zvládnou.“
„Na přípravě center teď trávím více času, ale nevnímám to negativně, protože mě to baví a chci, aby to bylo funkční.“

Paní učitelky pozorují také změny v chování dětí.
„Baví mě sledovat, jak jsou děti najednou nadšené, jak je to baví.“
„Děti více komunikují, mají větší slovní zásobu, otevírají se a nebojí se mluvit, protože jsou k tomu vlastně vedené.“
„Pozoruji u dětí více spolupráce a sociální citlivost těch starších dětí vůči mladším a naopak.“
“Děti mi všechno vysvětlují a s takovým nadšením, ony to všechno chápou.“

Lektorky Začít spolu získávaly zpětnou vazbu průběžně, ale závěrečné hodnocení je upřímně potěšilo a motivovalo…
„Diana má takový dar, vše nám předala s takovým nadšením, že jí věříme, že to má smysl. Všechno nám dokázala vysvětlit a poradit, a to způsobem, že si na to člověk musel přijít sám.“