Začít spolu se představuje

Program Začít spolu pracuje s jednoduchými principy a metodikou, která je zaměřená na aktivitu samotného dítěte.

Jako každá vzdělávací koncepce však stojí na lidech, kteří programu dávají reálnou podobu, kteří podle Začít spolu vyučují a žijí.

Začít spolu z pohledu učitele

V sérii krátkých videí vám proto představujeme program očima jednotlivých aktérů.

První video prezentuje Začít spolu očima paní učitelky Michaely Sedláčkové.