Začít spolu v časopisu Pedagogika

V odborném časopisu Pedagogika právě vyšla přehledová studie k programu Začít spolu. Autorkami materiálu jsou Jana Poche Kargerová, Alena Seberová a
Věra Váňová Krejčová.

Studie mapuje vývoj programu i jeho vliv na inovace ve vzdělávání v ČR na poli inovací preprimárního a primárního vzdělávání v České republice. Záměrem bylo nejen popsat konkrétní kvalitativní změny, které program vnesl a vnáší do každodenní pedagogické praxe škol, ale rovněž zachytit dopady implementace programu Začít spolu na širší terén kurikulární reformy a kvality profesního rozvoje učitelů.

Celou studii si můžete stáhnout ZDE anebo přečíst v online verzi ZDE.