Začít spolu v kostce

Máme dobrou zprávu pro všechny zájemce o program Začít spolu: na světě je nová brožurka ZAČÍT SPOLU V KOSTCE, která nabízí základní přehled o programu na 44 stranách.

Knížka jednoduchou a srozumitelnou formou představuje čtenáři principy Začít spolu, jeho metodiku a seznamuje s reálnou podobou programu v mateřské a základní škole. Začít spolu v kostce bude sloužit jako první podklad pro seznámení s programem, proto ho kromě účastníků základních kurzů mohou využít také rodiče a všichni ti, kdo chtějí o programu získat základní informace a praktické ukázky z praxe.

Autorkou je zkušená metodička programu Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D., která Začít spolu zná a spoluvytváří již od samého počátku. Na publikaci dále spolupracovaly Ing. Dita Hrudová (editorka), Ing. Kateřina Hončová (grafička a ilustrátorka) a Mgr. Petra Blahnová (jazyková korektorka).

Vydání publikace finančně podpořila Nadace České spořitelny.

Brožurku od nás dostanou absolventi dvou a vícedenních kurzů Začít spolu jako dárek. Absolventi kratších kurzů od nás získají ebook, tj. elektronickou verzi publikace. Tištěnou verzi lze objednat na emailu info@sbscr.cz za cenu 100 Kč, poštou ji zasíláme při odběru 5 kusů a více.