Začít spolu z pohledu dítěte

Začít spolu očima dítěte

Začít spolu je vzdělávací program orientovaný na dítě. Vytváří dětem podnětné prostředí uspořádané do center aktivit. Toto prostředí působí mnohem útulněji, poskytuje “lidský rozměr”, soukromí, bezpečí a současně podporuje kooperativní formy výuky.

Čtvrté video z naší minisérie ukazuje program očima dětí, které se do školy a školky každý den těší.