ZaS DOMA / 12. díl: Tvůrcem svého učení

V závěrečném dílu našeho seriálu se věnujeme reflexi na období karantény s využitím metody eduScrum. Výsledky reflexe nám přináší Mark Postema, lektor této metody a pedagog na ZŠ kpt. Jaroše v Trutnově.

Reakce žáků na období distančního učení jsou velmi rozdílné, což potvrzuje, že každý z nás se učí jiným způsobem.

ZaS DOMA 12

EduScrum je vzdělávací metoda založená na specifické formě spolupráce, tzv. Scrumu. Eduscrum se používá na všech vzdělávacích stupních i ve všech vzdělávacích oblastech. EduScrum je  rámec, díky němuž mohou studenti efektivně a zároveň kreativně dosahovat učebních cílů a též osobnostního růstu na nejvyšší možné úrovni. Metoda je snadno uchopitelná, protože týmy studentů se řídí samy. Studenti plánují a vymezují své vlastní aktivity a zároveň sledují a ovládají vlastní pokrok. Učitel určuje obsah, koučuje a v případě potřeby radí.

Iveta Pasáková, ředitelka Step by Step ČR, shrnuje:
“Metoda eduScrum v mnohém navazuje na vzdělávací program Začít spolu. Oba přístupy se snaží propojovat vyučovací obsahy (zde např. AJ, ČJ, VV, OV, IT) a předkládat je tak, aby v nich děti viděly smysl a motivovaly je k práci. Poslední díl našeho seriálu ukazuje, jak učitelé Jana s Markem dobře pracují s reflexí, tedy zhodnocením vlastní zkušenosti dle zadaných kritérií, které nám přináší učící se moment. Cenné je i to, že žáci vyhodnocují aktuální situaci, tedy něco, co je reálné a bezprostředně se jich dotýká. Vyučující také vybízejí žáky k tomu, aby byli ve svých výpovědích otevření a autentičtí, protože jedině to jim pomůže zkvalitnit práci v budoucnu. “

Celý článek si můžete přečíst zde.

Všechny díly seriálu ZaS DOMA jsou ke stažení na této stránce.