ZaS DOMA / 7. díl: Každý máme svoje sluníčko

Dnešní díl začíná vyprávěním maminky Bertíka o tom, jak si její syn vybral dobrovolný školní projekt, jak s tématem sám pracoval a postupně ho rozvíjel a co všechno se v rámci plnění úkolu naučil. Na příkladu zadání demonstrujeme integrovanou tematickou výuku, která nám nabízí pestrou nabídku možností, jak téma uchopit.

Individualizace a diferenciace patří k základním principům Začít spolu. Učitel by měl svoji výuku upravit tak, aby respektovala individuální zvláštnosti dětí. 

“Zejména v současné době se snažím naplňovat pravidlo individualizace a diferenciace. Uvědomila jsem si, že je třeba přizpůsobovat práci nejen schopnostem a potřebám jednotlivých dětí, ale i rodinám – jejich možnostem, vybavenosti IT a prostředí, ve kterém se děti učí. To co vyhovuje jedné rodině, je nepřípustné pro jinou. Myslím si, že učení na dálku nabízí mnohem více prostoru pro rozvoj individuálních dovedností dětí. Každý žák/yně může ve stejném čase pracovat na různém zadání různým způsobem. Aktivitu si vybere podle svých možností a zájmů. Dětem nejdříve předkládám cíl, ke kterému by měly dojít. Já vytvářím nabídku. Žáci si volí činnost, která je zajímá, a také cestu, kterou dojdou k cíli.

Děti si určí úroveň, která nejlépe odpovídá jejich schopnostem, mohou pracovat na vlastních i skupinových projektech a vybrat si způsob práce – učebnici, pracovní listy, pokus, myšlenkovou mapu nebo metodu (např. Sluníčko). Dobrovolnost a svoboda je důležitým prvkem k nastavení vnitřní motivace dětí,” vysvětluje Olga Novotná, učitelka ZŠ Brno, Vejrostova.

Článek v plné verzi včetně ukázek a užitečných odkazů si můžete přečíst zde.