Závěrečná konference Učíme se spolu se blíží

29. a 30. září se v Trutnově koná závěrečná konference projektu Učíme se spolu, která shrnuje výsledky evropského projektu v oblasti kolegiální podpory a spolupráce ve školách.

Ve společenském centru UFFO se sejde více než 200 účastníků, aby se zde seznámili se zkušenostmi z více než čtyřletého projektu a načerpali inspiraci třeba i pro svou školu. Akci pořádá organizace Step by Step ČR, o.p.s. s finanční podporou MŠMT prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV).

„ZŠ kpt. Jaroše v Trutnově je jedna ze škol, které s námi projektem celé čtyři roky procházely a kde se odehrálo mnoho projektových aktivit. Jsme proto rádi, že závěrečnou konferenci můžeme pořádat právě zde. Vyjadřujeme tím mj. poděkování vyučujícím a vedení této školy za jejich ochotu posouvat a vyvíjet nové formy spolupráce mezi učiteli,“ vysvětluje Mgr. Iveta Pasáková, ředitelka Step by Step ČR, o.p.s.

Hlavním cílem projektu Učíme se spolu je zkvalitnit vzdělávání dětí a žáků s ohledem na jejich individuální potřeby. Projekt si pro tento cíl zvolil cestu posilování spolupráce a vzájemné kolegiální podpory mezi vyučujícími uvnitř škol, ale také spolupráci mezi školami v dané lokalitě.

V rámci projektu v roce 2016 vznikla síť 15 center kolegiální podpory (CKP) při MŠ po celé ČR, dlouhodobě podporujeme 124 osob z 23 škol, zorganizovali jsme 4 zahraniční stáže pro 80 pedagogů a vydali publikaci, která se věnuje plánování činností v MŠ s ohledem na individuální potřeby dětí.

V současné době profesní rozvoj pedagogů nemůže být postaven pouze na seminářích, ve školách je potřeba nastavit řadu mechanismů, které umožňují vzájemnou spolupráci, inspiraci a reflexi pedagogické praxe. Ukázku toho, jak na to, lze vidět právě na konferenci Učíme se spolu, která nabídne přes 25 zážitkových workshopů a prezentací.
Na konferenci vystoupí odborníci z ČR i ze zahraničí – mezi nimi Mark Tange z Nizozemí nebo Mateja Režek ze Slovinska.
Účastníci konference budou mj. pracovat také s novou metodickou publikací Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce, která získala letos ve své kategorii 2. místo v soutěži o nejkrásnější knihu roku a vznikla v rámci tohoto projektu.