Zpátky do školy

Děti z programu Začít spolu mají návrat do školy o něco snazší.

Učení na dálku během koronakrize pro ně nebyl takový šok díky tomu, jak je program nastavený. Děti jsou zvyklé pracovat s týdenním plánem, učí se být samostatné, dostávají diferencované zadání, odpovídající odlišným schopnostem a potřebám. Běžnou součástí výuky je komunikace pedagoga s rodinou dítěte, což se také hodilo při online výuce, kdy učitelé potřebovali pomoc rodičů s online nástroji. Jedním z hlavních způsobů komunikace v Začít spolu je kruh, který v době zavřených škol fungoval ve virtuálním prostoru. Ale i díky tomu se podařilo děti propojit a udržet komunitu třídy pospolu. Tento způsob komunikace pomohl nejen při učení a poskytování zpětné vazby, ale stal se i důležitým prostředkem ke sdílení emocí, prožitků a rozdílných situací v jednotlivých rodinách. Ukázalo se, že pocit bezpečí a sounáležitosti byl v této době důležitější, než množství zvládnutého učiva.

třída Začít spolu

Zpátky do školy se děti ze Začít spolu těší jako obvykle. A přestože ve většině případů se nevrací do třídy s pocitem, že doma promarnily čas, jejich učitelé a učitelky vědí, že začátek školního roku je potřeba věnovat primárně stmelení třídy a její vyladění do fungující skupiny.

ZŠ kpt. Jaroše v Trutnově bude začínat školní rok společným třídenním pobytem na horách. Tato škola vyhradila také první tři školní dny na práci učitelů s třídními kolektivy. Společný školní výjezd je osvědčeným způsobem, jak po delší pauze obnovit jednotu a dynamiku jednotlivých tříd anebo pomoci s adaptací nových kolektivů.

Mnohé školy mají připravené také alternativní scénáře pro případ distanční výuky, která probíhá z velké části v online prostoru.

Podněty a inspiraci pro učení na dálku jsme během koronakrize nabídli v našem seriálu ZaS DOMA, který je ke stažení zdarma v online verzi anebo v tištěné verzi za symbolickou cenu 100 Kč. Objednat si ho můžete v naší kanceláři emailem na: info@sbscr.cz.