Den ve třídě Začít spolu v MŠ

Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo v mateřské škole, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit celé dopoledne v mateřské škole pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí, včetně center aktivit. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při hře a činnostech tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy.

Časová dotace: 4 vyučovací hodiny

Přihlášené účastníky/ce prosíme, aby po celou dobu návštěvy školy používali roušku

Lektoři

Martin Kocúr