Den ve třídě Začít spolu v ZŠ

Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo ve třídě základní školy, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit celé dopoledne pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí v ranním kruhu, triviu, centrech aktivit a hodnotícím kruhu. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při učení tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy. Po celou dobu návštěvy Vám budou k dispozici vyučující a metodička Step by Step ČR.

Časová dotace: 6 vyučovacích hodin

Přihlášené účastníky/ce prosíme, aby po celou dobu návštěvy školy používali roušku

Lektoři

Mgr. Kamila Burešová
Mgr. Jana Schierlová