eduScrum – dvoudenní trénink

Kapacita kurzu je naplněná

eduScrum je aktivní vzdělávací proces, který vede žáky ke spolupráci a umožňuje jim učit se nezávisle na učiteli v rámci daného systému. Učitel určuje obsah a ukazuje, jaký přínos učivo pro žáky má. Žáci však volí způsob, jak cíle dosáhnout. Žáci plánují vlastní aktivity a mapují svůj pokrok. Učitel celým procesem provádí a poskytuje žákům podporu. Reflexe je důležitou součástí práce, z tohoto důvodu žáci pracují lépe a pokrok je zřejmý. Žáci pracují v týmech, které jsou sestaveny na základě dovedností jednotlivých studentů. Během procesu výuky studenti procházejí pozitivním osobním rozvojem. Dvoudenní seminář je praktický trénink, kde pochopíte a prožijete „proč“ využít ve vyučování metody eduScrum. Během semináře se naučíte všechny části eduScrum a připravíte si svůj vlastní projekt eduScrum, který můžete okamžitě využít ve své třídě. Seminář je vhodný pro všechny učitele 2. stupně popř. 1. stupně (nezáleží na aprobaci, metoda je využitelná ve všech vzdělávacích předmětech). EduScrum je v prostředí českých škol zcela novou metodu, která nabízí inovativní přístup pro výuku předmětů nejen na 2. stupni ZŠ. Metoda eduScrum v mnohém navazuje na způsob práce v programu Začít spolu, rozvíjí u žáků schopnost týmové spolupráce, vlastní plánování a řízení učebního procesu, schopnost reflexe, motivaci a kreativitu. Školení bude probíhat v angličtině, ale v případě potřeby bude tlumočeno (bez dalších nákladů). Protože věříme v neustálé zlepšování prostřednictvím spolupráce a zpětné vazby, poskytujeme následnou podporu po školení bez dodatečných nákladů. Doporučujeme účast min. dvou učitelů z jedné školy z důvodu následné vzájemné konzultace. 1. část tréninku: 27. 3. 2020 – 9.00 – 17.00, 2. část tréninku: 29. 5. 2020 – 9.00 – 17.00

Program je akreditovaný MŠMT

Lektoři

Mark Postema
Mgr. Jana Schierlová