Letní kurz eduScrum pro pedagogy 2. stupně (možné i pro 1. stupeň)

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-3.png.

eduScrum je v prostředí českých škol zcela novou metodu, která nabízí inovativní přístup pro výuku předmětů nejen na 2. stupni ZŠ. Metoda eduScrum v mnohém navazuje na způsob práce v programu Začít spolu, rozvíjí u žáků schopnost týmové spolupráce, hodnocení vlastního pokroku a kreativitu. Nabízí možnost volby, motivuje děti k aktivitě a vyžaduje samostatné řešení problémů v podobě plánování a řízení konkrétního projektu.
eduScrum je aktivní vzdělávací proces, který vede žáky ke spolupráci a umožňuje jim učit se nezávisle na učiteli v rámci daného systému. Učitel určuje obsah a ukazuje, jaký přínos učivo pro žáky má. Žáci však volí způsob, jak cíle dosáhnout, plánují vlastní aktivity a mapují svůj pokrok. Učitel celým procesem provádí a poskytuje žákům zpětnou vazbu a podporu. Reflexe je důležitou součástí práce, z tohoto důvodu studenti pracují lépe a pokrok je zřejmý. Žáci pracují v týmech, které jsou sestaveny na základě dovedností jednotlivých členů skupiny. 
Na dvoudenním praktickém tréninku pochopíte a prožijete „proč“ využít ve vyučování metodu eduScrum. Během kurzu se naučíte všechny části eduScrum a připravíte si svůj vlastní projekt eduScrum, který můžete okamžitě využít ve své třídě. Po skončení kurzu bude probíhat bezplatná (online) podpora lektorem eduScrum.
Kurz je vhodný pro všechny učitele druhého stupně, popř. prvního stupně (nezáleží na aprobaci, metoda je využitelná ve všech vzdělávacích předmětech).
Trénink doporučujeme pro alespoň 2 osoby z jedné školy (vhodná vzájemná podpora a konzultace mezi kolegy) 

https://www.eduscrum.cz/ 

Lektoři

Mark Postema
Mgr. Jana Schierlová
Mark Postema je anglicky hovořící lektor, vše bude tlumočeno do českého jazyka
Cena nezahrnuje ubytování a stravu