Letní škola Začít spolu – rozvíjející kurz pro vyučující ZŠ

Program rozvíjejícího kurzu je určený vyučujícím, kteří již absolvovali základní kurz, v Začít spolu systematicky pracují více než dva roky a mají s ním praktické zkušenosti.  Obsah kurz je sestavován dle potřeb a zájmu přihlášených pedagogů. Nejcennější je pro nás spolupráce s vámi,  sdílení zkušeností a diskuse o tématu. V letošním roce se více zaměříme na Plánování do center aktivit. Budeme společně přemýšlet o tom, jakých kritérií bychom se měli při přípravě držet, co jsou největší úskalí, jak vše správně načasovat, jak zajistit, aby se zapojily všechny děti, jak umožnit dětem skutečnou volbu k hledání cest a způsobů řešení….

Časová dotace: 40 vyučovacích hodin

Kurz lze hradit prostřednictvím šablon. Podrobnosti o šablonách, najdete na https://www.zacitspolu.eu/wp/podpora-skolam/sluzby/

V průběhu letní školy nabízíme též individuální konzultace, výběrové semináře, kulturní, výtvarné či sportovní vyžití.

Lektoři: tým lektorů Step by Step ČR a učitelů Začít spolu

Cena nezahrnuje ubytování a stravu