Plánování do Center aktivit programu Začít spolu ZŠ

Také si lámete hlavu s tím, abyste dobře naplánovali činnosti do center aktivit?
Přemýšlíte o tom, jakých kritérií bychom se měli při přípravě držet, co jsou největší úskalí, jak vše správně načasovat, jak zajistit, aby se zapojily všechny děti, jak umožnit dětem skutečnou volbu k hledání cest a způsobů řešení…
Víme o tom, že plánování do center aktivit je jednou z nejobtížnějších částí vzdělávacího programu Začít spolu. Rádi bychom ve spolupráci s vámi proces plánování popsali a přemýšleli společně o tom, co je pro plánování stěžejní. Naším cílem je zachytit a popsat principy plánování tak, aby vyučující neměl k dispozici jen zásobník konkrétních tipů na aktivity, ale „návod“, podle něhož bude schopen si do center zpracovat jakékoliv téma podle zásad integrované výuky.
Nejcennější je pro nás kolegiální spolupráce – zveme vás proto ke společnému sdílení, diskusi nebo třeba reflexi vlastních příprav. Pomozte nám tak svou návštěvou s přípravou nové publikace k programu Začít spolu. Program setkání bude moderovaný metodičkou programu Začít spolu.

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Lektoři

Mgr. Anna Babanová
  • 7. 5. 2020
  • 8:00
  • - 14:00
  • 900 Kč