Pravidelná tematická setkávání s metodičkami MŠ – Centra aktivit v Začít spolu

Konzultace budou realizovány online formou. Po registraci na setkání vám bude zaslán na vaši emailovou adresu link pro přihlášení do online prostředí. Online konzultace jsou zdarma.

Nabízíme pravidelnou příležitost k setkávání učitelů a učitelek Začít spolu. V roce 2020 jsme pro vás připravili nový typ služby, při níž nabízíme v pravidelných časech prostor k setkávání, sdílení a prozkoumávání témat týkajících se programu Začít spolu. Setkání moderují metodičky programu Začít spolu. 

MŠ – Centra aktivit v Začít spolu Jak vytvářet podnětné prostředí pro učení v MŠ? Jaký je vlastně pravý smysl a potenciál center aktivit? Využíváme jej naplno pro učení a vlastní objevování dětí nebo spíše vytváříme designové koutky a „obýváčky“ plné nejrůznějších hraček a pomůcek? V rámci sdílení se budeme zabývat tím, co můžeme udělat pro to, abychom díky připravenému prostředí co nejvíce podpořili aktivní učení dětí, jejich vzájemnou spolupráci, samostatnost, učení na základě vlastní zkušenosti atp.

Lektoři

Bc. Diana Roubová