Pravidelná tematická setkávání s metodičkami MŠ – Centra aktivit – podnětné prostředí

Konzultace budou realizovány online formou. Po registraci na setkání vám bude zaslán na vaši emailovou adresu link pro přihlášení do online prostředí. Online konzultace jsou zdarma.

Nabízíme pravidelnou příležitost k setkávání učitelů a učitelek Začít spolu. V roce 2020 jsme pro vás připravili nový typ služby, při níž nabízíme v pravidelných časech prostor k setkávání, sdílení a prozkoumávání témat týkajících se programu Začít spolu. Setkání moderují metodičky programu Začít spolu. 

MŠ – Centra aktivit – podnětné prostředí – Jak vybavit CA z hlediska rozmanitých potřeb dětí? Jaké pomůcky a materiály můžeme dětem v CA nabízet? Jak vybavenost CA a jejich prostorové uspořádání souvisí s individualizací? Jakým způsobem můžeme umožnit dětem skutečnou možnost volby k hledání vlastních cest a způsobů řešení.

Lektoři

Bc. Diana Roubová