ZaS centra

Zahájení: září 2021

V říjnu 2021 vznikla síť metodických center Začít spolu na 11 místech ČR. Cílem je podpořit učitele a vedení škol a především dosáhnout většího dopadu na učení dětí.
Vytvořili jsme tak síť center, která pečují o mateřské i základní školy v jednotlivých krajích.

Stránky jednotlivých center můžete navštívit přímo z webu Začít spolu ZDE.