Metodická centra 2021

Zahájení: září 2021

V roce plánujeme vytvořit síť metodických center Začít spolu v 10 lokalitách. Cílem je podpořit učitele a vedení škol a především dosáhnout většího dopadu na učení dětí.
Postupně chceme vybudovat síť center, která budou pečovat o mateřské i základní školy v jednotlivých krajích.