Podpora trvalé změny na Chomutovsku

Zahájení: prosinec 2020

Nadace ČS podpořila také projekt SbS ČR v rámci Platformy pro včasnou péči – Podpora trvalé změny na Chomutovsku, kde se propojí hlavní aktéři včasné péče o děti v útlém věku ohrožené školním neúspěchem. Budeme tak hledat cesty ke koordinované spolupráci mezi školskými zařízeními a jejich zřizovateli, provozovateli sociálních služeb a orgány státní správy na Chomutovsku.

Projekt se zaměřuje na meziresortní spolupráci aktérů včasné péče na Chomutovsku. Cílem je nastavit systém koordinované spolupráce mezi vybranými subjekty státní správy, pracovníků škol a sociálních služeb. Chtěli bychom tak dosáhnout “obroušení” hran mezi jednotlivými aktéry, aby výsledkem bylo větší zaměření na celkový wellbeing malých dětí ze sociokulturně a ekonomicky ohrožených rodin.

Projekt získal od září 2021 zázemí v podobě ZaS centra v Chomutově. Metodické centrum zde zahájilo svou činnost pod vedením metodičky Bc. Diany Roubové. Podpora trvalé změny využívá zejména dva ze základních principů programu Začít spolu – inkluzi a spolupráci s rodinou, které jsou pro podporu vzdělávání v regionu klíčové.

Více o Platformě za včasnou péči se dozvíte na stránce Platformy a Nadace ČS.