Podpora trvalé změny na Chomutovsku

Zahájení: prosinec 2020

Nadace ČS podpořila také projekt SbS ČR v rámci Platformy pro včasnou péči – Podpora trvalé změny na Chomutovsku, kde se propojují hlavní aktéři včasné péče o děti v útlém věku ohrožené školním neúspěchem.

Projekt se zaměřuje na meziresortní spolupráci aktérů včasné péče na Chomutovsku. Cílem je nastavit systém koordinované spolupráce mezi vybranými subjekty státní správy, pracovníků škol a sociálních služeb. Chtěli bychom tak dosáhnout “obroušení” hran mezi jednotlivými aktéry, aby výsledkem bylo větší zaměření na celkový wellbeing malých dětí ze sociokulturně a ekonomicky ohrožených rodin.

Projekt získal od září 2021 zázemí v podobě ZaS centra v Chomutově, které pokračuje díky finanční podpoře Nadace ČS již třetím rokem. 

Metodické centrum zde zahájilo svou činnost pod vedením metodičky Diany Roubové a v současné době jsou součástí týmu další dvě koordinátorky. Podpora trvalé změny využívá zejména dva ze základních principů programu Začít spolu – inkluzi a spolupráci s rodinou, které jsou pro podporu vzdělávání v regionu klíčové. V současné době bylo v programu Začít spolu proškoleno 50 pedagožek z mateřských škol na chomutovsku a pro dalších 30 učitelek se připravují jarní termíny.

Po dvou letech působení dochází k plánovanému osamostatnění celorepublikové Platformy pro včasnou péči. Step by Step ČR bude jedním ze zakládajících členů. Ten by měl vzniknout v lednu 2023. 

Nově vzniklý spolek by měl i nadále propojovat ty, kteří se u nás věnují tématu včasné péče. Stále platí, že by mělo jít o živou, aktivní a zapálenou komunitu organizací, jež chtějí v domácím prostředí posilovat postavení a význam včasné péče. V rámci spolku by mělo docházet ke sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe, propojování a síťování členů. Součástí by také měla být podpora členů v oblastech advokacie, nových metodách a stážích. 

 Více o Platformě za včasnou péči se dozvíte na stránce Platformy a Nadace ČS.