Podpora trvalé změny na Chomutovsku

Zahájení: prosinec 2020

Nadace ČS podpořila také projekt SbS ČR v rámci Platformy pro včasnou péči, díky kterému propojíme hlavní aktéry včasné péče o děti v útlém věku ohrožené školním neúspěchem. Budeme tak hledat cesty ke koordinované spolupráci mezi školskými zařízeními a jejich zřizovateli, provozovateli sociálních služeb a orgány státní správy na Chomutovsku.

Projekt se zaměřuje na meziresortní spolupráci aktérů včasné péče na Chomutovsku. Cílem je nastavit systém koordinované spolupráce mezi vybranými subjekty státní správy, pracovníků škol a sociálních služeb. Chtěli bychom tak dosáhnout “obroušení” hran mezi jednotlivými aktéry, aby výsledkem bylo větší zaměření na celkový wellbeing malých dětí ze sociokulturně a ekonomicky ohrožených rodin.

Více o Platformě za včasnou péči se dozvíte na stránce Nadace OSF a Nadace ČS.