SPIN

Zahájení: září 2020

V projektu SPIN spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UK na zkvalitnění přípravy budoucích učitelů s důrazem na propojení teorie a praxe. Spolu se studenty a vyučujícími z praxe se věnujeme formativnímu přístupu ve výuce. Máme proto mimořádnou příležitost propojit akademickou a nestátní neziskovou půdu podílející se na přípravě učitelů a jejich podpoře v praxi.

V rámci tandemové výuky na Katedře preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK naše kolegyně zde vyučující nabízejí studentům příležitost dívat se na téma formativního hodnocení, responzivní výuky či respektující komunikace z různých perspektiv.
V českém prostředí unikátní metoda kolegiální spolupráce “Tady Teď Odkrýváme”, kterou jsme nabídli jako možnost, jak propojit zkušenosti vyučujících, dala vzniknout sérii modelových příkladů z výuky. Ty poslouží studujícím k pojmenování efektivních strategií zapojování dětí do frontálně vedené výuky.

pedagogicka fakulta