Letní škola v Třebíči aktuálně

Registrace na letní školu v Třebíči byla otevřena teprve před měsícem a některé z nabízených kurzů jsou již plně obsazené.

V tuto chvíli je kapacita zcela naplněna v 1. části základního kurzu Začít spolu pro ZŠ a v rozvíjejícím kurzu pro ZŠ.

Absolventům 1. části základního kurzu Začít spolu nabízíme ještě 2. část základního kurzu pro MŠ a pro ZŠ ve stejném rozsahu.

Tento kurz zahrnuje komplexní vzdělávání v klíčových vzdělávacích oblastech, které jsou pro program Začít spolu charakteristické.

2. část se věnuje tématům, která na základní obsahy navazují, prohlubují je či je propojují. Jedná se zejména o témata spojená s plánováním, hodnocením a sebehodnocením. V další nabídce se věnujeme tématům neodmyslitelně spjatým s programem Začít spolu: aktivní spolupráci s rodinou a okolní komunitou a jejich zapojení do vzdělávání a myšlence společného vzdělávání pro všechny. Kurz je vystavěn v konstruktivistickém duchu, pracujeme zážitkovou formou a opíráme se o zkušenosti, spolupráci a vzájemnou inspiraci účastníků*ic. V druhé části bude pravidelný čas věnován průběžné reflexi zkušeností účastníků, sdílení jejich vlastních příprav, uplatňovaných postupů a výchovně vzdělávacích strategií.

Oba kurzy Začít spolu (tj. 1. a 2. část základního kurzu) v celkovém rozsahu 80 hodin jsou podmínkou pro získání zlatého certifikátu UČITEL*KA ZAČÍT SPOLU.

Pro přihlášení na 2. část je nutné absolvovat 1. část nového typu základního kurzu (v rozsahu 40 hod) nebo základní kurz staršího typu (v rozsahu 40 hodin), který jsme pořádali před 07/2022. Možnosti získání certifikátu znázorňuje schéma.

Novinkou letošní letní školy je pokračující kurz metody eduScrum v podobě tréninku. Je určen všem, kdo dokončili základní trénink a mají vlastní zkušenost s realizací minimálně jednoho eduScrum projektu. Kvalifikovaný lektor Mark Postema a zkušená koučka Jolana Dočkalová se v tomto kurzu zaměří na dvě témata. Prvním tématem bude stanovení cílů společně se studenty a jejich přeměna ve smysluplné aktivity. Druhé téma bude o týmové dynamice, konkrétně jak vytvořit hodnotnou pracovní atmosféru a jak řešit konfliktní situace v týmech.

Registrace na kurzy letní školy najdete na webu Začít spolu v sekci NABÍDKA.

S vámi všemi se těšíme na viděnou v Třebíči, městě s bohatou historií. A prozatím vás zveme alespoň na virtuální prohlídku městem Třebíč ZDE.