ZŠ – 2. část – Základní kurz pro učitele/ky programu Začít spolu v ZŠ – 2. část

Letní škola Začít spolu 2023

Nejbližší termíny

Je nám líto, ale momentálně nejsou pro tento kurz žádné vypsané termíny. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.

LETNÍ ŠKOLA JE KAPACITNĚ NAPLNĚNÁ, JIŽ NEPŘIJÍMÁME ŽÁDNÉ DALŠÍ NÁHRADNÍKY, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. PRO VELKÝ ZÁJEM PŘIPRAVUJEME PODZIMNÍ KURZY.

Letní škola začíná v pondělí 21. 8. 2023, registrace účastníků bude probíhat od 8.30-10.00 hodin, 1. blok vzdělávání začíná v 10.30 hodin, letní škola končí v pátek 25. 8. 2023 ve 14.00 hodin. Vzdělávací dny budou probíhat dle časového harmonogramu, který bude ještě upřesněn,  zpravidla to bývá od 9:00-17:00 hod.

Místo konání: ZŠ a MŠ Na Kopcích

Od roku 2022 realizujeme základní kurz Začít spolu v rozsahu 80 vyučovacích hodin. Kurz se dělí na dvě části (2 x 40 hod.). Pro přihlášení na 2. část je nutné absolvovat 1. část nového typu základního kurzu (v rozsahu 40 hod) nebo základní kurz staršího typu (v rozsahu 40 hod), který jsme pořádali před 07/2022.

Kurz zahrnuje komplexní vzdělávání v klíčových vzdělávacích oblastech, které jsou pro program Začít spolu charakteristické. 

  1. část se věnuje tématům, která na základní obsahy navazují, prohlubují je či je propojují. Jedná se zejména o témata spojená s plánováním, hodnocením a sebehodnocením. V další nabídce se věnujeme tématům neodmyslitelně spjatým s programem Začít spolu: aktivní spolupráci s rodinou a okolní komunitou a jejich zapojení do vzdělávání a myšlence společného vzdělávání pro všechny. 

Cíle 2. části

  • Účastnící se zaměří na průběžné pozorování a mapování pokroků a potřeb dětí a následné plánování činností, které individuální potřeby a pokroky dětí zohledňuje.
  • Získají základní přehled o východiscích, formách a postupech při hodnocení a sebehodnocení dětí v programu Začít spolu.
  • Na konkrétních ukázkách z praxe a zejména z plánování činností do CA budou sledovat příklady dokladující rovný přístup a příležitosti pro aktivní zapojení všech dětí.
  • Seznámí se s různými formami aktivní spolupráce s rodinami dětí a jejich možného zapojení do života školy/třídy. Získají informace o tom, jak mohou uplatňovat individualizovaný přístup nejen k dětem, ale také k jejich rodinám.

Kurz je vystavěn v konstruktivistickém duchu, pracujeme zážitkovou formou a opíráme se o zkušenosti, spolupráci a vzájemnou inspiraci účastníků*ic. V druhé části bude pravidelný čas věnován průběžné reflexi zkušeností účastníků, sdílení jejich vlastních příprav, uplatňovaných postupů a výchovně vzdělávacích strategií.

 Obě části kurzu jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování. Učitelé a učitelky, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát Učitel/ka Začít spolu.

Možnost financování přes šablony OP JAK  1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Lektoři

Tým SbS ČR

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.