MŠ Obrnice oceněná za integraci

Reportáž z mateřské školy, kde děti ani rodiče neřeší barvu pleti

V obrnické mateřské škole se společně vzdělávají děti ze sociálně znevýhodněného prostředí i děti z dobře situovaných rodin. Může za to především celkový program a nastavení zdejší školy. Ta sází mimo jiné na prožitkové učení, učení s chybou a v souvislostech. O předškolním vzdělávání v obci Obrnice, kterou Rada Evropy ocenila jako první českou obec za integraci Romů, jsme si povídali s Vladimírou Pechanovou, ředitelkou zdejší mateřské školy.

MŠ v Obrnicích v okrese Most vede Vlaďka Pechanová, která je také členkou Odborné rady Platformy pro včasnou péči. Step by Step ČR se této iniciativy účastní prostřednictvím projektu Podpora trvalé změny na Chomutovsku, kde se propojují hlavní aktéři včasné péče o děti v útlém věku ohrožené školním neúspěchem.

Vlaďka Pechanová bude hostem na Konferenci Začít spolu včas, kterou ZaS centrum Chomutov pořádá 25.5.2023 v prostorech chomutovské knihovny.

Zdroj: Řízení školy / Speciál pro mateřské školy 2/2023