Naše nabídka online

S novým rokem vám přinášíme rozšířenou nabídku online konzultací a webinářů. Naše akce se věnují oblastem pedagogické práce, které se týkají všech škol bez ohledu na programové zaměření. Zejména akce s hosty mají velký přesah.

A na co se můžete těšit?

1/ Pravidelná online setkání s metodičkami Začít spolu pro MŠ se konají vždy 1x za měsíc od 14 do 16h. Setkání vedou metodičky programu Začít spolu, Mgr. Mirka Škardová a Bc. Diana Roubová.

„Metodické čtvrtky“ jsou založené na sdílení zkušeností mezi učiteli. Základním předpokladem je ochota dělit se o své zkušenosti s ostatními a zároveň získat další inspirace k danému tématu od svých kolegů a kolegyň. Tomu napomáhají např. různé materiály, fotografie, krátká videa atp., které účastníci a účastnice na setkání přinášejí a dokumentují na nich svoji praxi a stávající zkušenosti.

18.2. Aktivní spolupráce s rodinou aneb začít spolu
18.3. Podnětné prostředí v MŠ-centra aktivity
29.4. Plánování v MŠ Začít spolu
13.5. Struktura dne v Začít spolu
17.6. Reflektivní kruh a sebehodnocení

2/ Online setkání pro MŠ v režii našich hostů. Jedná se o novou, rozšiřující nabídku webinářů k tématům, která úzce korespondují s programem Začít spolu a zároveň jsou dostatečně široká, aby oslovila i další učitele a učitelky bez ohledu na program, který ve své MŠ realizují.

metodicke konzultace

24.3. Jak využít zahradu MŠ pro učení a hry dětí s Bc. Dagmarou Krčilovou, ředitelkou MŠ Řestoky

7.4. Jak podpořit a zachovat vnitřní motivaci dítěte s Mgr. Evou Koželuhovou, Ph.D, učitelkou MŠ a VŠ

26.5. Proměna mateřské školy s Mgr. Petrou Dvořákovou, ředitelkou MŠ Lodička, Šestajovice

8.6. Homogenní či heterogenní třídy v MŠ? s Mgr. Ondřejem Koželuhem, učitelem MŠ v Plzni

3/ Pravidelná online setkání s metodičkami Začít spolu pro ZŠ se konají vždy 1x za měsíc od 15 do 17h. Setkání vede metodička programu Začít spolu, Mgr. Radka Chaloupková.

18.2. Podnětné prostředí
25.3. Ranní kruh a ranní zpráva
15.4. Plánování do CA
13.5. Reflektivní kruh a hodnocení
10.6. Hodnocení a sebehodnocení

A jaká bude cena?

V loňském roce jsme setkání nabízeli za ceny výrazně dotované. Symbolická cena 100 Kč byla vyjádřením naší solidarity s vyučujícími, kteří se museli vypořádat s novou situací. Online aktivity se však postupně staly součástí naší práce a v řadě případů nahrazují osobní setkání. Do budoucna jsme proto nuceni do ceny promítnout reálné náklady, zejména adekvátní odměnu lektorkám, které akce připravují a realizují.

Ceny těchto akcí jsou:

  • online konzultace s metodičkou ZaS: 350 Kč
  • online webinář s hostem: 500 Kč

Podmínkou konání akce jsou minimálně 4 účastníci.

Své místo si můžete rezervovat ZDE. Nabídka akcí se bude i nadále rozšiřovat. Sledujte prosím aktuality na našem webu. Těšíme se na setkání s vámi v online prostoru!