Semináře a kurzy

Typ školy:
5. 2. 2020
Praha
MŠ – Ranní kruh – dobrý start do nového dne a motivace k dalšímu učení. Co když se to ale nedaří? Co nám naopak funguje? Jak máme RK pojatý?
18. 2. 2020
Olomouc
Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo v mateřské škole, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit celé dopoledne v mateřské škole pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí, včetně center aktivit. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při hře a činnostech tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy. Po celou dobu návštěvy Vám budou k dispozici vyučující a metodička Step by Step ČR.
19. 2. 2020
Volyně
Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo ve třídě základní školy, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit celé dopoledne pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí v ranním kruhu, triviu, centrech aktivit a hodnotícím kruhu. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při učení tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy. Po celou dobu návštěvy Vám budou k dispozici vyučující a metodička Step by Step ČR.
20. 2. - 21. 2. 2020
Praha
Ranní úkol, ranní kruh, pravidla, hodnotící kruh – rituály nebo rutina? Jaký je vlastně smysl a potenciál všech těchto „společných každodenních chvilek“? Proč je vlastně děláme? Co nám to přináší? Co to přináší dětem? Nezařazujeme tyto aktivity spíše ze setrvačnosti a ze zvyku? Nejen na tyto otázky budeme společně hledat odpovědi. Prozkoumáme, jak jednotlivé formy, přispívají k učení dětí, jejich pocitu bezpečí a pohody a k naplňování jejich potřeb. Získáme inspirace na možné podoby ranního a hodnotícího kruhu, na různé typy ranních úkolů. Pojmenujeme a ukážeme si různé způsoby práce a komunikace s dětmi, které přispívají k tomu, aby se dítě v MŠ cítilo dobře, spokojeně, (sebe) jistě a bezpečně. Budeme se také zabývat tvorbou třídních pravidel společně s dětmi a s následnou prací s těmito pravidly.
26. 2. 2020
Praha
ZŠ – Ranní kruh – dobrý start do nového dne a motivace k dalšímu učení. Co když se to ale nedaří? Co nám naopak funguje? Jak máme RK pojatý?
4. 3. 2020
Praha
MŠ -Ranní úkoly – Kde brát stále novou inspiraci? Jaké typy ranních úkolů pro děti připravujeme? Jak s nimi pracujeme…?
24. 3. 2020
Praha
Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo ve třídě základní školy, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit celé dopoledne pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí v ranním kruhu, triviu, centrech aktivit a hodnotícím kruhu. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při učení tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy. Po celou dobu návštěvy Vám budou k dispozici vyučující a metodička Step by Step ČR.
25. 3. 2020
Praha
ZŠ – Ranní zprávy – Kde brát stále novou inspiraci? Jaké typy ranních zpráv pro děti připravujeme? Jak s nimi pracujeme…?
27. 3. - 29. 5. 2020
Praha
eduScrum je aktivní vzdělávací proces. který vede žáky ke spolupráci a umožňuje jim učit se nezávisle na učiteli v rámci daného systému. Učitel určuje obsah a ukazuje, jaký přínos učivo pro žáky má. Źáci však volí způsob, jak cíle dosáhnout. Žáci plánují vlastní aktivity a mapují svůj pokrok. Učitel celým procesem provádí a poskytuje žákům podporu. Reflexe je důležitou součástí práce, z tohoto důvodu žáci pracují lépe a pokrok je zřejmý. Žáci pracují v týmech, které jsou sestaveny na základě dovedností jednotlivých studentů. Během procesu výuky studenti procházejí pozitivním osobním rozvojem.
1. 4. 2020
Praha
Jak sladit strukturu dne Začít spolu s běžným provozem v MŠ? Jaké možnosti máme? V jaké časové a organizační struktuře ve své třídě pracujeme? Jak vyladit/podpořit/ zachovat principy učení Začít spolu v rámci provozu školky? Budeme vycházet z individuálních zkušeností a hledat možné způsoby/ soulady/ organizační struktury pro maximální podporu výuky v „duchu „Začít spolu“
7. 4. 2020
Trutnov
Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo ve třídě základní školy, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit celé dopoledne pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí v ranním kruhu, triviu, centrech aktivit a hodnotícím kruhu. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při učení tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy. Po celou dobu návštěvy Vám budou k dispozici vyučující a metodička Step by Step ČR.
7. 4. 2020
Praha 5
Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo v mateřské škole, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit celé dopoledne v mateřské škole pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí, včetně center aktivit. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při hře a činnostech tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy. Po celou dobu návštěvy Vám budou k dispozici vyučující a metodička Step by Step ČR.
23. 4. 2020
Olomouc
Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo v mateřské škole, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit celé dopoledne v mateřské škole pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí, včetně center aktivit. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při hře a činnostech tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy. Po celou dobu návštěvy Vám budou k dispozici vyučující a metodička Step by Step ČR.
29. 4. 2020
Praha
ZŠ – Jak zohlednit strukturu dne Začít spolu v rozvrhu školy? Jaké možnosti máme? V jaké časové a organizační struktuře ve své třídě pracujeme? Jak vyladit/podpořit/ zachovat principy učení Začít spolu v rámci rozvrhu celé školy? Budeme vycházet z individuálních zkušeností a hledat možné způsoby/ soulady/ organizační struktury pro maximální podporu výuky v „duchu „Začít spolu“
6. 5. 2020
Praha
MŠ – Plánování do center aktivit – jak si užít neděli jinak než plánováním CA? Jak si zjednodušit a zároveň zefektivnit svoji práci? Připomenutí 5 ti základních principů plánování do center aktivit, jejich společné hledání v modelové přípravě + možnost vzájemné inspirace vlastním zpracováním témat do CA.
7. 5. 2020
Praha
Také si lámete hlavu s tím, abyste dobře naplánovali činnosti do center aktivit? Přemýšlíte o tom, jakých kritérií bychom se měli při přípravě držet, co jsou největší úskalí, jak vše správně načasovat, jak zajistit, aby se zapojily všechny děti, jak umožnit dětem skutečnou volbu k hledání cest a způsobů řešení…
14. 5. 2020
Praha 5
Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo v mateřské škole, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit celé dopoledne v mateřské škole pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí, včetně center aktivit. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při hře a činnostech tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy. Po celou dobu návštěvy Vám budou k dispozici vyučující a metodička Step by Step ČR.
14. 5. 2020
Praha
Zveme Vás na setkání vedení mateřských a základních škol, které realizují program Začít spolu Cílem setkání bude ohlédnout se za 25 –ti letou historií programu, zejména na jeho dopad do vzdělávacího systému, do výchovné a vzdělávací práce učitelů/ek a do povědomí rodičů. Představit Vám naše aktivity, novinky a inovace programu Začít spolu – prostě vtáhnout Vás do současného dění organizace SbS ČR. V neposlední řadě bychom chtěli dát prostor pro vzájemné sdílení zkušeností, nápadů, materiálů a pro otázky, na které hledáte odpovědi.
26. 5. 2020
Praha 6
Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo ve třídě základní školy, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit celé dopoledne pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí v ranním kruhu, triviu, centrech aktivit a hodnotícím kruhu. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při učení tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy. Po celou dobu návštěvy Vám budou k dispozici vyučující a metodička Step by Step ČR.
27. 5. 2020
Praha
ZŠ – Plánování do center aktivit – jak si užít neděli jinak než plánováním CA? Jak si zjednodušit a zároveň zefektivnit svoji práci? Připomenutí 5 ti základních principů plánování do center aktivit, jejich společné hledání v modelové přípravě + možnost vzájemné inspirace vlastním zpracováním témat do CA.
27. 5. 2020
Šestajovice, Praha východ
Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo v mateřské škole, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit celé dopoledne v mateřské škole pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí, včetně center aktivit. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při hře a činnostech tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy. Po celou dobu návštěvy Vám budou k dispozici vyučující a metodička Step by Step ČR.
3. 6. 2020
Praha
MŠ – Reflektivní kruh a sebehodnocení – jak a z čeho všeho se dozvídáme o učení dětí? Jak to zjišťujeme? Jak s těmito informacemi/ zjištěními dále nakládáme? Jaké možnosti formativního hodnocení dětem dáváme?
24. 6. 2020
Praha
ZŠ – Reflektivní kruh a sebehodnocení – jak a z čeho všeho se dozvídáme o učení dětí? Jak to zjišťujeme? Jak s těmito informacemi/ zjištěními dále nakládáme? Jaké možnosti formativního hodnocení dětem dáváme?
29. 6. - 3. 7. 2020
Mateřská škola Šestajovice
Tento prázdninový kurz je určen všem pedagogům/žkám a asistentům/kám mateřských škol, kteří/ré chtějí získat komplexní přehled o vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti, jak podle programu ZaS pracovat ve své třídě či další inspiraci do své práce. Výhodou kurzu je jeho realizace přímo ve školce, která v programu pracuje.
17. 8. - 21. 8. 2020
Olomouc
Tento tradiční prázdninový kurz je určen pedagogům/žkám mateřských a základních škol, kteří chtějí získat komplexní přehled o vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti, jak podle programu ZaS pracovat ve své třídě či další inspiraci do své práce.Kurz je vhodný také pro asistenty/ky pedagogů nebo vychovatele/ky školních družin, kteří/ré se chtějí spolu s vyučujícími na realizaci programu Začít spolu ve škole podílet.Jednotlivé semináře jsou prakticky vedené, lektoři jsou zkušení učitelé z praxe.
17. 8. - 21. 8. 2020
Olomouc
Tento tradiční prázdninový kurz je určen pedagogům/žkám mateřských, kteří chtějí získat komplexní přehled o vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti, jak podle programu ZaS pracovat ve své třídě či další inspiraci do své práce. Kurz je vhodný také pro asistenty/ky pedagogů nebo vychovatele/ky školních družin, kteří/ré se chtějí spolu s vyučujícími na realizaci programu Začít spolu ve škole podílet. Jednotlivé semináře jsou prakticky vedené, lektoři jsou zkušení učitelé z praxe.
17. 8. - 21. 8. 2020
Olomouc
Tento tradiční prázdninový kurz je určen pedagogům/žkám základních škol, kteří chtějí získat komplexní přehled o vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti, jak podle programu ZaS pracovat ve své třídě či další inspiraci do své práce. Kurz je vhodný také pro asistenty/ky pedagogů nebo vychovatele/ky školních družin, kteří/ré se chtějí spolu s vyučujícími na realizaci programu Začít spolu ve škole podílet. Jednotlivé semináře jsou prakticky vedené, lektoři jsou zkušení učitelé z praxe.
17. 8. - 21. 8. 2020
Olomouc
Tento tradiční prázdninový kurz je určen pedagogům/žkám základních škol, kteří chtějí získat komplexní přehled o vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti, jak podle programu ZaS pracovat ve své třídě či další inspiraci do své práce. Kurz je vhodný také pro asistenty/ky pedagogů nebo vychovatele/ky školních družin, kteří/ré se chtějí spolu s vyučujícími na realizaci programu Začít spolu ve škole podílet. Jednotlivé semináře jsou prakticky vedené, lektoři jsou zkušení učitelé z praxe.
2. 9. 2020
Praha
MŠ – Podnětné prostředí – co to v praxi znamená podnětné a připravené prostředí pro učení?Jaký je vlastně pravý smysl a potenciál center aktivit? Využíváme jej naplno pro učení a vlastní objevování dětí nebo spíše vytváříme designové koutky a „obýváčky“ plné nejrůznějších hraček a pomůcek?
23. 9. 2020
Praha
ZŠ – Podnětné prostředí – co to v praxi znamená podnětné a připravené prostředí pro učení?Jaký je vlastně pravý smysl a potenciál center aktivit? Využíváme jej naplno pro učení a vlastní objevování dětí?