Semináře a kurzy

Typ školy:
23. 9. 2020
ZŠ – Podnětné prostředí – co to v praxi znamená podnětné a připravené prostředí pro učení?Jaký je vlastně pravý smysl a potenciál center aktivit? Využíváme jej naplno pro učení a vlastní objevování dětí?
24. 9. 2020
Praha 6
Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo ve třídě základní školy, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit celé dopoledne pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí v ranním kruhu, triviu, centrech aktivit a hodnotícím kruhu. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při učení tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy. Po celou dobu návštěvy Vám budou k dispozici vyučující a metodička Step by Step ČR.
16. 10. - 17. 10. 2020
Kurz se zabývá informacemi i praktickou stránkou nového psacího písma Comenia Script® a vyškolením pedagogů, kteří chtějí toto písmo vyučovat. Comenia Script® je praktické psací písmo pro děti, které je jednoduché, moderní a současné. Má sloužit jako základní psací tvar, který bude obohacen o individuální tendence každého písaře, který si písmo přizpůsobí. Comenia Script® zohledňuje psaní i dysgrafikům a levákům.
20. 10. 2020
Praha 5
Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo v mateřské škole, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit celé dopoledne v mateřské škole pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí, včetně center aktivit. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při hře a činnostech tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy. Po celou dobu návštěvy Vám budou k dispozici vyučující a metodička Step by Step ČR.
21. 10. 2020
Šestajovice, Praha východ
Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo v mateřské škole, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit celé dopoledne v mateřské škole pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí, včetně center aktivit. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při hře a činnostech tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy. Po celou dobu návštěvy Vám budou k dispozici vyučující a metodička Step by Step ČR.
21. 10. 2020
Brno
Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo ve třídě základní školy, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit celé dopoledne pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí v ranním kruhu, triviu, centrech aktivit a hodnotícím kruhu. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při učení tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy.
21. 10. 2020
Praha 4
Ukázka prostředí školky, dílny, ukázka možností výrobků s malými dětmi, povídání.
22. 10. 2020
Ranní kruh – dobrý start do nového dne a motivace k dalšímu učení. Co když se to ale nedaří? Co nám naopak funguje? Jak máme ranní kruh pojatý? Ranní zprávy – Kde brát stále novou inspiraci? Jaké typy ranních nebo dalších zpráv pro děti připravujeme? Jak s nimi můžeme pracovat při distančním vzdělávání?
22. 10. 2020
Společně si připomeneme a popíšeme základní principy plánování v MŠ Začít spolu. Projdeme si různé postupy zpracování témat podle témat integrované tematické výuky a vyjasníme si smysl a potenciál center aktivit, které nám mohou při plánování i samotné realizaci aktivit být velmi nápomocné. Zveme vás ke společnému sdílení, diskusi nebo třeba reflexi vlastních příprav.
11. 11. 2020
Trutnov
Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo ve třídě základní školy, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit celé dopoledne pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí v ranním kruhu, triviu, centrech aktivit a hodnotícím kruhu. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při učení tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy. Po celou dobu návštěvy Vám budou k dispozici vyučující a metodička Step by Step ČR.
12. 11. 2020
Praha 3
Jak sladit strukturu dne Začít spolu s běžným provozem v MŠ? V jaké časové a organizační struktuře ve své třídě pracujeme? Jaké rituály podporují přirozené učení? V semináři budeme vycházet z vašich individuálních zkušeností a hledat možné způsoby /soulady/ organizační struktury pro maximální podporu přirozeného učení dětí v duchu „Začít spolu“.
12. 11. 2020
Praha 5
Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo v mateřské škole, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit 2 hodiny dopoledne v mateřské škole pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí.Některé činnosti v CA mohou být zcela nebo částečně omezeny. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při hře a činnostech tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy.
19. 11. 2020
Frýdek-Místek
Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo v mateřské škole, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit celé dopoledne v mateřské škole pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí, včetně center aktivit. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při hře a činnostech tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy.
19. 11. 2020
Také si lámete hlavu s tím, abyste dobře naplánovali činnosti do center aktivit? Přemýšlíte o tom, jakých kritérií se při přípravě držet, co jsou největší úskalí, jak vše správně načasovat, jak zajistit, aby se zapojily všechny děti, jak umožnit dětem skutečnou volbu k hledání cest a způsobů řešení… Víme o tom, že plánování do center aktivit je jednou z nejobtížnějších částí vzdělávacího programu Začít spolu. Rádi bychom ve spolupráci s vámi proces plánování popsali a přemýšleli společně o tom, co je pro plánování stěžejní. Naším cílem je zachytit a popsat principy plánování tak, aby vyučující neměl k dispozici jen zásobník konkrétních tipů na aktivity, ale „návod“, podle něhož bude schopen si do center zpracovat jakékoliv téma podle zásad integrované výuky. Nejcennější je pro nás kolegiální spolupráce – zveme vás proto ke společnému sdílení, diskusi nebo třeba reflexi vlastních příprav. Pomozte nám tak svou návštěvou s přípravou nové publikace k programu Začít spolu. Program setkání bude moderovaný metodičkou programu Začít spolu.
19. 11. 2020
Jak vypadá struktura běžného dne ve třídě Začít spolu? Jak ji sladit s běžným provozem v MŠ? V jaké časové a organizační struktuře ve své třídě pracujeme? Jak vyladit a rozvíjet principy Začít spolu v rámci provozu celé školky? Budeme vycházet z individuálních zkušeností a hledat možné způsoby/ soulady/ organizační struktury pro maximální podporu výuky v „duchu „Začít spolu“.
24. 11. 2020
Praha 5
Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo v mateřské škole, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit celé dopoledne v mateřské škole pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí, včetně center aktivit. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při hře a činnostech tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy. Po celou dobu návštěvy Vám budou k dispozici vyučující a metodička Step by Step ČR.
1. 12. 2020
Praha 4
Ukázka prostředí školky, dílny, ukázka možností výrobků s malými dětmi, povídání.
10. 12. 2020
Po krátkém představení a vyjasnění, co to vlastně portfólium je, jaké může být podoby a účel se společně zamyslíme nad otázkami: Jak můžeme sledovat, zaznamenávat a vyhodnocovat individuální pokroky dětí? Jak využít těchto poznatků v dalším plánování? Jak vést portfólium dítěte, aby to mělo smysl? Co do něj vkládat? Jak s ním dále pracovat? Zveme vás ke společnému sdílení zkušeností s portfólii či dalšími způsoby mapování pokroku dítěte a jejich evidování.
17. 12. 2020
Jak a z čeho všeho se dozvídáme o učení dětí? Jak to zjišťujeme? Jak s těmito informacemi dále nakládáme? Jaké možnosti formativního hodnocení dětem nabízíme?
14. 1. 2021
Srdečně Vás zveme na setkání nad tématem hodnocení a sebehodnocení v programu Začít spolu. Zabývat se budeme otázkami: Jak dávat zpětnou vazbu, aby byla efektivní, aby nás nestála příliš mnoho času, aby ji dítě považovalo pro sebe za užitečnou…
14. 1. 2021
Jak vytvořit TVP ve vztahu ke konkrétní třídě a potřebám dětí? Jak efektivně pracovat s otevřeným pracovním plánem? Co je nosný obsah třídních vzdělávacích plánů? Jak může s lehkostí podpořit mojí pedagogickou práci propojení RVP PV – ŠVP – TVP? Společné sdílení nad ověřenými a ozkoušenými plány nám může být inspirací. Každému z nás vyhovuje něco jiného, nebojme se a propojme autentičnost svou a třídní do našich plánů.
24. 3. 2021
Šestajovice, Praha východ
Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo v mateřské škole, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit celé dopoledne v mateřské škole pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí, včetně center aktivit. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při hře a činnostech tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy. Po celou dobu návštěvy Vám budou k dispozici vyučující a metodička Step by Step ČR.