Nová výzva na Darujme.cz

V letošním roce zakládá naše organizace Step by Step ČR, o.p.s., metodická centra v regionech.

V době uzavřených škol jsme podporovali a stále podporujeme pedagogy formou metodických konzultací, webinářů a inspirativních materiálů, které jim pomáhaly zvládnout toto náročné období. S návratem dětí do škol potřebujeme být učitelům/kám co nejblíže, a proto zakládáme metodická centra. Zatím se bude jednat o 10 míst, která navazují na projekt Učíme se spolu, v jehož rámci vznikla centra kolegiální podpory (CKP).
Metodická centra by postupně měla získat roli regionálních vzdělávacích středisek pro podporu a profesní rozvoj pedagogů, sdílení a vzájemné učení. Program Začít spolu tak bude dostupnější učitelům, dětem i rodičům.

Vznik metodických center můžete podpořit na portálu Darujme.cz ZDE, a to buď finančním příspěvkem anebo založením dárcovské výzvy k tomuto projektu.

Pomoci nám můžete i jiným způsobem, než finančně.

Při zakládání metodických center uvítáme také věcné dary – kancelářské potřeby, papíry, knihy, vybavení a pomůcky pro školáky, pohonné hmoty apod.

Uvítáme také služby “pro bono” – bezplatné právní či daňové konzultace, překlady, grafické a tiskové služby apod.

Děkujeme za jakoukoli formu podpory projektu metodických center Začít spolu.