Nové termíny metodických konzultací

Pravidelná tematická online setkání s metodičkami programu Začít spolu pokračují jako tzv. “metodické čtvrtky”.

Online setkání pro MŠ budou se budou konat vždy jednou za měsíc ve čtvrtek od 14h.

Online setkání pro ZŠ proběhnou také jednou za měsíc ve čtvrtek, začínají však od 15h.

Setkání jsou zaměřená na jednotlivé didaktické oblasti programu Začít spolu jako např. podnětné prostředí, plánování do CA, aktivní spolupráce s rodinou, struktura dne v ZaS, reflektivní kruh, formativní hodnocení apod. Dvouhodinový formát dává však prostor také vašim dotazům a umožňuje sdílení zkušeností.

Zatímco v loňském roce jsme online konzultace představili jako pilotní projekt za dotovanou cenu, nyní vám již nabízíme plně profesionální online webináře, které čerpají z našich bohatých zkušeností. Ve většině případů mají témata přesah do problematiky, která osloví všechny vyučující naplňující požadavky moderní pedagogiky. Jako bonus vám navíc dáváme prostor pro řešení vašich konkrétních potřeb.

Ceny těchto akcí jsou:

  • online konzultace s metodičkou ZaS: 350 Kč
  • online webinář s hostem: 500 Kč

Přihlásit se můžete na našem webu ZDE. Potvrzení / daňový doklad pro vaši školu vám na požádání rádi vystavíme.