Podpora trvalé změny v ZaS centru Chomutov

Projekt Podpora trvalé změny na Chomutovsku (tzv. “Trvalka”) získá nové zázemí v podobě ZaS centra v Chomutově. Metodické centrum zahajuje svou činnost pod vedením metodičky Bc. Diany Roubové, aby poskytlo zázemí pro řadu aktivit, které region potřebuje.

ZaS centrum vytvoří prostor pro setkávání, sdílení a společné učení (nejen) pedagogů, ale také aktérů v oblasti včasné péče. Jeho cílem je mimo jiné podpořit meziresortní spolupráci, komunikaci a hledání cest ke společnému cíli.
Projekt “Trvalka” vznikl v rámci Platformy pro včasnou péči, tj. práce s dětmi ve věku do osmi let a jejich rodinami ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí.

Iniciativu na Chomutovsku zastřeší ZaS centrum, které je jedním z nových regionálních center Začít spolu. Vzdělávací program Začít spolu tvoří významnou součást koncepce projektu. Podpora trvalé změny využívá zejména dva ze základních principů Začít spolu – inkluzi a spolupráci s rodinou, které jsou pro podporu vzdělávání v regionu klíčové.

Součástí centra je prostor pro sdílení a učení, který slouží také spolupracujícím skupinám a organizacím. Účastníci akcí zde získají inspiraci, zkušenosti, znalosti a dovednosti a seznámí se např. s metodou WANDA, která je často využívaná v týmech školních sboroven jako reflektivní metoda.
O dalších možnostech spolupráci se dozvíte během Dne otevřených dveří ZaS centra 26. října.