Přátelská škola

Přátelská škola, kam rádi chodí děti i jejich rodiče

Sdílíme článek, která vyšel v regionálním peridiku Třebíčský zpravodaj o škole ZŠ a MŠ Na Kopcích. Tato škola patří mezi úspěšné příklady škol v síti Začít spolu a bude také hostitelkou letošní letní školy.

Níže uvádíme ukázku z článku, který si můžete stáhnout na straně 30 v novoročním čísle zpravodaje ZDE.

Základní škola Na Kopcích je nejmladší a nejmodernější školou v Třebíči. Počtem žáků patří k těm menším, což přináší víc prostoru pro jednotlivé děti a jejich potřeby i rodinnou atmosféru.
Škola toho nabízí rodičům i dětem opravdu hodně, podporuje pohybové aktivity i výuku cizích jazyků. Soustředí se na moderní metody výuky i zdravý životní styl. „Na prvním stupni máme zpravidla uprostřed třídy koberec. Na něm se děti každé ráno sejdou a proberou všechno, co mají na srdci. Od učiva a školní práce až po vztahy ve třídě,” popisuje přátelskou atmosféru ve škole ředitel ZŠ a MŠ Na Kopcích Vítězslav Bártl.

Přátelské prostředí je pro děti nejdůležitější

Propojení výuky s běžným životem a rodinami je hlavní aspekt programu Začít spolu. K němu neodmyslitelně patří výuka v centrech aktivit. „Naši žáci se učí nejenom vzájemné spolupráci a samostatnosti, ale také uplatňují znalosti z jednotlivých předmětů v různých oborech a přímo v životě,” vysvětluje ředitel školy program Začít spolu, který na škole úspěšně probíhá už čtvrtým rokem a školu si díky tomu vybírají pro své prvňáčky rodiče ze širokého okolí. Velmi důležitá je ve výuce pohodová a přátelská atmosféra ve třídách, kterou se pedagogové snaží systematicky pěstovat již od první třídy.

Otevřená škola propojená s rodinou

Moderní doba klade vysoké nároky na hodnocení a sebehodnocení jako prostředek dalšího rozvoje osobnosti. Na Kopcích pravidelně k běžnému známkování zařazují i slovní hodnocení či hodnocení pomocí různých symbolů a smajlíků.
Rodiny jsou zvyklé docházet na tzv. tripartity, kde se žáci hodnotí především sami, a to za účasti učitele i rodičů. Vzájemný kontakt rodin žáků a školy posilují další pravidelné akce, jako jsou besídky, tvoření, úkoly, a dokonce i společné vycházky. Inovativní přístup k výuce se však netýká jen malých školáků. Na Kopcích se naplno věnují všem ročníkům a vždy hledají nejefektivnější přístup. „Týmovou výuku starších žáků jsme začali rozvíjet zaváděním moderní metody eduScrum. Chceme častěji propojovat jednotlivé předměty do větších projektů a rozvíjet tak všechny dovednosti potřebné pro život. Frontální výuku doplňujeme metodami, kdy žáci získávají nejen informace, ale především potřebné kompetence. Díky nimž se lépe uplatní v osobním životě i na trhu práce,” zdůrazňuje ředitel školy Bártl.

Hodina tělocviku navíc a angličtina od první třídy

Na Kopcích fandí i zdravému životnímu stylu a výuce cizích jazyků. Angličtině se děti věnují od první třídy a prioritou školy je i podpora pohybových aktivit dětí. Do školního vzdělávacího programu proto zařadili jednu hodinu tělocviku navíc, kterou vedou dětmi velmi oblíbení trenéři fotbalové školy. Už druhým rokem najdete na škole i třídu s všestranným sportovním zaměřením, kam mohou mladí sportovci chodit od šesté třídy. Zdravému pohybu přeje i nejbližší okolí školy. To umožňuje žákům v jarním a podzimním období trávit hlavní přestávku venku. A výuku na čerstvém vzduchu mají rádi i učitelé. „Škola musí děti bavit a rozvíjet. To se nám daří v přátelské a pohodové atmosféře. Přijďte se k nám podívat a přesvědčte se na vlastní oči,” zve Vítězslav Bártl na Den otevřených dveří, který se na ZŠ a MŠ Na Kopcích uskuteční 7. února.

Zdroj: Třebíčský zpravodaj, 01/2023