Reportáž z Dánska

Stáže Step by Step ČR patří mezi oblíbené vzdělávací aktivity, během nichž se pedagogové mohou inspirovat u svých kolegů v zahraničí. Dánské školství je principům “Začít spolu” velmi blízké, a proto jsme v letošním roce opět navázali na úspěšnou výpravu, která se realizovala na podzim 2021.

Díky vyprávění naší projektové koordinátorky Markéty Švecové máte možnost nahlédnout do zákulisí dánského vzdělávání a dozvědět se více o tom, proč tzv. „well-being“ v Dánsku nepovažují za luxus, ale za životní styl.

Stáž jsme zahájili 1. května prezentací zaměřenou na Dánsko a dánský vzdělávací systém. Odpoledne jsme navštívili dvě veřejné mateřské školy v Odense – Fuglereden a Lærkereden.
Druhý den naše skupina zamířila naopak do nestátní mateřské školy Kilden Tommerup – Musik & Natur, zaměřené na přírodu a hudební výchovu. Děti trávily hodně času venku, lezly, dělaly jídlo na ohni, sekaly dřevo nebo ořezávaly větve nožem, tedy věnovaly se aktivitám, které jsou typické pro naši “lesní školku”. Při naší návštěvě si děti budovaly skrýše a bunkry z vánočních stromků. Naše přijetí bylo velmi vřelé, děti mám zazpívaly a část výpravy měla možnost zúčastnit se hudebně – dramatické dobrodružné aktivity spolu s dětmi.
Odpoledne jsme navštívili svobodnou školku s jeslemi a základní školou Køng Idrætsbørnehave. Jestličkové děti tu spinkají ve venkovních postýlkách celý rok, kromě léta, kdy je jim příliš horko. Celý den nás dnes doprovázel Peter Bendix Pedersen, předseda dánské asociace svobodných škol v Dánsku. Po prohlídce Køngu nám Peter přiblížil myšlenku a praxi tohoto typu dánských škol. Velký důraz je tu kladený na svobodu, která ale musí jít ruku v ruce se zodpovědností. Všude jsme viděli přístup, kdy je kladen velký důraz na perspektivu dítěte a to, co je důležité pro jeho vývoj, ne pro dospělé. Školky a školy tu nefungují jako příprava na povolání, ale jako instituce, které mají za úkol děti podpořit ve zvídavosti, schopnosti inovativního a kreativního přemýšlení nebo budování odvahy a testování hranic svých dovedností. Děti tráví hodně času venku, nikdo tu neřeší špinavé oblečení, naopak děti podporují, aby více zkoumaly všemi smysly, třeba i hmatem.
Hodně se tu dává důraz na práci s tělem, učení se i skrze tělo a vývoj motoriky v přirozených činnostech. Viděli jsme, že tu dospělí dávají dětem mnohem víc důvěry, že něco zvládnou, než jsme u nás zvyklí.

Ve středu 3. května naše výprava zamířila do Muzea Hanse Christiana Andersena. Zajímavou budovu navrhl japonský architekt Kengo Kuma, expozice se věnuje jak životu, tak tvorbě slavného rodáka z Odense, vše je zpracováno poutavou audio-vizuální formou. Mottem muzea je “Be curious. Explore. Take your time.” A můžeme říci, že toto heslo skvěle vystihuje i hodnoty dánského školství.

Všimli jsme si také poselství příběhu Ošklivého kačátka. Často se rodíme do světa, do kterého nezapadáme. Ocitáme se v náročných situacích, kdy se necítíme přijatí a vítaní, ale pak, ve chvíli, kdy jsme připravení se vzdát a “zemřít”, dostaneme možnost znovu povstat z popela a prožít štěstí, o kterém jsme ani nevěděli, že je možné. Vznést se jako labutě ladně nad hladinu a letět.

Volné odpoledne jsme se rozhodli společně věnovat praktickému nácviku wellbeingu, na který je tu kladen velký důraz. Udělali jsme si výlet k nedalekému Severnímu moři, na nejsevernější cíp ostrova Fyn, dočerpat energii a vstřebat nové podněty.

Oficiální stanovisko Partnerství 2030+, ke kterému se hlásíme a které má wellbeing jako jeden z pilířů, praví: “nesmíme zapomínat, že podporu naplňování základních potřeb ke svému wellbeingu potřebují i učitelky a učitelé”. Protože, vyučující, jehož wellbeing je ohrožený, nemůže podporovat wellbeing svých žákyň a žáků. Nejsme tu tedy náhodně. Neboť již během předchozí stáže jsme se dozvěděli, že wellbeing pro Dány není luxus, ale životní styl.

Ve čtvrtek 4.5. dopoledne jsme měli reflektivní setkání “3Z” se zamyšlením se nad tím, co ve své praxi chceme zachovat, co chceme na základě naší zkušenosti zavést a co naopak zahodit. Obě skupiny se pak rozdělily do předměstských školkek Lærkereden a Fuglereden, kde jsme opět viděli to, na co je tu kladen hlavní důraz: základní hodnoty jako kultura, pospolitost, estetika a osobní rozvoj každého dítěte z jeho perspektivy. Děti tráví maximum času venku a mají podporu přirozeného zkoumání a objevování. Ptali jsme, zda rodičům vadí, že děti chodí domů špinavé. Prý naopak, pokud nejsou špinavé, rodiče se vyptávají, zda bylo všechno v pořádku a zda bylo dítě dostatečně venku Děti mají možnost kdykoli jít ven nebo se vrátit dovnitř. Jsou rozdělené do skupin podle věku, ale podle jednotlivých oddělení, jak je tomu u nás. Děti se různě prolínají, navzájem se navštěvují, učitelky a učitelé si vypomáhají. Děti jsou tak zvyklé na všechny dospělé, kteří se ve školce pohybují, a nebojí se kohokoli oslovit.

Poslední den programu nás čekalo překvapení v podobě pozvaní na návštěvu od našeho hlavního dánského průvodce, Petera Bendixe Pedersena. Vypravili jsme se za ním na jih ostrova do jeho letního domu. Dánové slaví 5. května svátek, velký den modliteb, ale letos je to naposledy. Vláda svátek od příštího roku zrušila kvůli úsporám. Na návštěvě jsme byli pohoštěni tradičními žemlemi, které se v tento svátek servírují. Dánové si hodně potrpí na společné zpívání. Zpěv využívají k posilování všeobecné pospolitosti, která je cítit na každém kroku. Naše paní učitelky se rychle chopily piana a společně jsme zazpívali našim hostitelům pár českých písniček. Pak jsme u krásného výhledu do krajiny s mořem opět mluvili o dánském konceptu wellbeingu a o tom, čím to je, že jsou Dánové na předních příčkách nejšťastnějších národů světa. Říkají, že mají velmi málo přírodních zdrojů a surovin, ale že jejich hlavním zdrojem jsou lidé. Tudíž potřebují, aby Dánové byli odvážní, inovativní, kreativní a dokázali myslet mimo “škatulky”. Aby byli svobodní, spokojení, ale přitom zodpovědní za sebe i za to, jak se daří celku. Řeč přišla ale i na odvrácené stránky wellbeingu a dánského systému a na výzvy, se kterými se dánská společnost vypořádává.

Díky pestrému programu, kde odborné náslechy ve školách doplňovaly také kulturní momenty a setkání s dánskou kulturou, měli účastníci podnětů a “AHA” momentů více než dost. Nezbývá než jim popřát, aby se jim dařilo uvádět získanou inspiraci do praxe.

Zdroj: zápisky Markéty Švecové ze Step by Step ČR, organizátorky stáže