Ukrajinské děti ve třídě

Čeští učitelé a učitelky jsou v nelehké situaci. Musí zapojit děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do výuky. Pokud se nám situaci podaří zvládnout, bude z toho mít prospěch celá naše společnost.

„Věříme, že další zkouška, kterou české školství prochází, ukáže, že máme ve školách profesionály, kteří umí reagovat na změnu, mají otevřenou mysl a srdce.“

Dříve nepochopená a nechtěná inkluze se stává každodenní součástí učitelské profese. Vnímáme silnou motivaci pomoci a podpořit ukrajinské děti a jejich rodiny, ale zároveň také nejistoty a obavy. Učitelům chybí odpovědi na mnoho otázek týkajících se prvních kroků v kontaktu s dětmi a jejich rodinami, další fáze adaptace i běžných situace, která nastanou v době, kdy si myslíme, že „ten největší úkol už jsme zvládli“.

Demokratické hodnoty, které jsou základními stavebními kameny programu Začít spolu, nám pomáhají lépe reagovat na vzniklou situaci a plánovat výuku tak, aby byla přínosná pro všechny děti ve třídě.

Pedagogickým pracovníkům nabízíme 2denní kurz, který vám pomůže začlenit ukrajinské děti do kolektivu a nabídne metody, jak s dětmi efektivně pracovat při respektování jejich potřeb a odlišností.

Nejbližší termín nabízíme 23.- 24. 11. v MŠ Slunéčko (Praha 5 – Košíře)

V případě zájmu o konání kurzu ve vaší škole pište prosím na email: info@sbscr.cz.

Oblati vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem se intenzivně věnuje organizace META. Podpoře vzdělávání dětí s migrační zkušeností se META zabývá od roku 2004 a jedním z jejich cílů je i vzdělávání a podpora pedagogů.

V tomto aktuálním přehledu naleznete materiály věnované adaptaci vícejazyčného dítěte, nástroj pro provedení jazykové diagnostiky i pozvánky na webinář pořádaný zdarma či na akreditované semináře METY.

Jednotlivé informační balíčky pro školy jsou ke stažení ZDE.

Níže nabízíme pro informaci letáky určené pedagogům, kteří s dětmi s odlišným mateřským jazykem pracují. Na stránce Inkluzivniskola.cz, kterou META provozuje jako informační portál pro učitele, najdete další materiály ke stažení.