Ukrajinské děti v mateřské škole – příležitost pro inkluzi

„Věříme, že další zkouška, kterou české školství prochází, ukáže, že máme ve školách profesionály, kteří umí reagovat na změnu, mají otevřenou mysl a srdce.“

Nejbližší termíny

Je nám líto, ale momentálně nejsou pro tento kurz žádné vypsané termíny. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.

Dříve nepochopená a nechtěná inkluze se stává každodenní součástí učitelské profese. Vnímáme silnou motivaci pomoci a podpořit ukrajinské děti a jejich rodiny, ale zároveň také nejistoty a obavy.  Učitelům chybí odpovědi na mnoho otázek týkajících se prvních kroků v kontaktu s dětmi a jejich rodinami, další fáze adaptace i běžných situace, která nastanou v době, kdy si myslíme, že „ten největší úkol už jsme zvládli“.

V souvislosti s ukrajinskou krizí nabízí Step by Step ČR kvalifikovanou podporu při vzdělávání nově příchozích ukrajinských dětí. Připravili jsme proto dvoudenní kurz pro osoby, které se chtějí angažovat při integraci ukrajinských dětí do českých mateřských škol. Předpokladem je, že mají buď pedagogické vzdělání, profesní zkušenosti z práce s dětmi nebo jsou to studenti pedagogických škol.

 Cílová skupina: 

  • pedagogičtí pracovníci MŠ
  • asistenti pedagogů
  • studenti/ky pedagogických škol VOŠ, VŠ
  • ukrajinští občané/ky s pedagogickým vzděláním, s praxí ve školských zařízeních nebo se zájmem o budoucí práci ve školství (dlouhodobě žijící v ČR či nově příchozí osoby)

Cílem kurzu je:

  • poskytnout vstupní znalosti a dovednosti cílové skupině pro práci s ukrajinskými dětmi v MŠ
  • podpořit hladké začlenění ukrajinských dětí do českých MŠ
  • navázat neformální vztahy v širší komunitě mezi účastníky kurzů a autenticky napomoci porozumění tématu inkluze
  • využít přítomnosti ukrajinských kolegů/yň a seznámit s fungováním tamních škol

Obsah kurzu se zaměří na okruhy:

  1. Účinné strategie pro navazování pozitivních vztahů, pocitu důvěry a bezpečného prostředí (využití technik dramatické výchovy a zážitkové pedagogiky). Posilování sociálních kompetencí a spolupráce mezi dětmi.
  2. Podpora porozumění dětí s OMJ (odlišným mateřským jazykem). Prožití modelových situací v jiném než mateřském jazyce a možností sledovat, jaké strategie a metody pomáhají se zapojit a které aktivní účast naopak komplikují či dokonce znemožňují. V rámci skupinové práce vznikne soubor podpůrných strategií, které se pro vzdělávání dětí s OMJ hodí.

Kde: MŠ Slunéčko, místo konání: odloučené pracoviště Nepomucká 1253/5, Praha 5 (stanice Kotlářka, MHD tramvaj z Anděla č. 9, 10, 15 ). Od stanice cca 4 minuty.

Čas:  9.00 -16.00

V průběhu kurzu bude k dispozici drobné občerstvení a nápoje. Ubytování, strava a cesta jsou v režii každého účastníka. Organizátor kurzu tyto služby nezajišťuje.

Lektorky kurzu: 

Jitka Gabašová  pedagožka a lektorka zážitkové pedagogiky, dramatické výchovy a otevřené nenásilné komunikace, průvodkyně škol na Kutnohorsku projektu Eduzměna.

Petra Vallin – pedagožka PedF UK, lektorka metody CLIL, Wanda, mj. se zabývá tématy formativního hodnocení a práce s heterogenní třídou.

Finančním partnerem projektu je Nadace České spořitelny, obsahovým partnerem je Katedra primární a preprimární pedagogiky PedF UK.

Seminář je interaktivní, prosíme o pohodlné oblečení a obuv, abyste jste si mohli vše zkoušet.

Lektoři

PhDr. Jitka Gabašová
Pedagožka a lektorka zážitkové pedagogiky, dramatické výchovy a otevřené nenásilné komunikace, průvodkyně 7 škol na Kutnohorsku v rámci projektu Eduzměna a matka tří synů. 15 let byla aktivní instruktorkou Prázdninové školy Lipnice (PŠL). V současné době je její členkou a spolupracovnicí. Pravidelně spolupracuje s Goethe Institutem v Praze, s FF UK, se vzdělávacími agenturami VISK a Comenius a s nakladatelstvím Raabe. Je spoluautorkou knihy Asistent pedagoga a klima třídy a knihy Otevřená komunikace a řešení konfliktů ve třídě, které vydalo nakladatelství Raabe a autorkou článků pro časopisy Třídní učitel a Prevence.
Zobrazit více
PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
Vystudovala Učitelství pro 1. stupeň se specializací angličtina, kterou pak 10 let vyučovala. Aktuálně se věnuje lektorování seminářů a workshopů o inovacích ve vzdělávání a koordinaci rozvojových projektů. Na Pedagogické fakultě UK vyučuje několik kurzů pro zahraniční studenty, podílí se na tandemové výuce didaktiky 1. stupně ZŠ a je zapojena do dvou projektů: Zavádění formativního hodnocení na ZŠ a SPIN – Spolupráce a inovace, jehož cílem je především větší propojení teorie a praxe v přípravě budoucích učitelů. Působí jako metodik a lektor CLIL. Je spoluautorkou publikace CLIL: Inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků.
Zobrazit více

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.