ZaS DOMA / 2. díl: Virtuální kruh

Vyučování na dálku

Článek v plné grafické verzi si můžete přečíst a stáhnout zde.

Virtuální  kruh

Učím čtvrťáky, jsem zvyklá s rodiči komunikovat emailem a telefonicky, ale bylo ​mi ​jasné, že potřebuju být s dětmi v užším kontaktu. Rodičům jsem navrhla Z​oom. Téměř jeden celý den jsme věnovali nastavování technických podmínek v jednotlivých rodinách. Nakonec se podařilo propojit 26 z 28 dětí a na ty dvě bez internetu samozřejmě nezapomínám. Děti mám rozdělené do skupin po 8-9 a s každou skupinou strávím přibližně 40 min denně. Učíme se základní předměty a věnujeme se aktivitám, které posilují sociální kontakty ​mezi ​dětmi. Zvládáme i ranní kruh.

Kromě Zoomu používáme společné úložiště Dropbox, kam mohu já i děti vkládat materiály,  libovolně s nimi pracovat a dávat si zpětnou vazbu. Na dálku skládáme origami, děláme čtenářské dílny nebo lapbooky. ​Páteř naší spolupráce tvoří týdenní plán. V něm dětem vyznačím online hodiny, co bychom měli za týden zvládnout a co je jejich samostatná práce.

V současných podmínkách se mi zúročilo, že jsme třída Začít spolu. Děti jsou zvyklé pracovat podle písemných instrukcí, jsou samostatné a komunikativní. Vždy se dozvím, co je třeba vylepšit. Děti dobře fungují ve skupinkách a dodržují pravidla, která jsou teď obzvlášť důležitá, nap​ř. že vždy mluví jen jeden​.​ S rodinami dětí se dobře znám, mluvíme spolu otevřeně, a to nám umožňuje problémy rychle vyřešit.

​Taková je zkušenost paní učitelky Julie Kohout Kašparovské ze ZŠ Petřiny – sever.

Na základě  zpětné vazby od žáků a jejich rodin vybíráme 3 základní opatření, která fungují:

1. Jednotný a jediný informační kanál, nejlépe takový, na který jsou rodiče zvyklí (Bakaláři, Škola OnLine) 

2. Vzdělávací prostředí, které umožňuje srozumitelnou, obousměrnou,  asynchronní komunikaci (v jeden čas nedělají všichni to samé) 

3. Synchronní online setkávání s žáky ( (v jeden čas společně na jednom místě) 

Podle nejnovějších dat od Eduzměny jen 30 % dětí zažilo online výuku. Pomůžete nám tento poměr změnit?

Užitečné odkazy, které naši učitelé vyzkoušeli:

Česko.Digital nabízí technickou podporu zdarma: https://cesko.digital/ 

Učíme online pomáhá nastavit online výuku zdarma: https://www.ucimeonline.cz/Home

#NaDálku – rozcestník MŠMT s nástroji pro online vzdělávání: https://nadalku.msmt.cz/cs

EDUin – informační centrum o vzdělávání: https://www.eduin.cz/ucit-online/

Spomocník pro využití moderních technologií ve výuce: https://spomocnik.rvp.cz/

Dalším zdrojem inspirace jsou Facebookové skupiny – doporučujeme:

Uceni na dalku

Učitelé+

Ta učí tak a ten zas takhle… 

Začít spolu

V plné verzi článku najdete také příklad písemného zadání, které děti baví 🙂