Den ve třídě Začít spolu v MŠ – Setkání je zrušeno

Setkání je zrušeno

Kapacita kurzu je naplněná

Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo v mateřské škole, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit celé dopoledne v mateřské škole pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí, včetně center aktivit. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při hře a činnostech tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy. Po celou dobu návštěvy Vám budou k dispozici vyučující a metodička Step by Step ČR.

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Lektoři

Bc. Dana Braüerová
Bc. Diana Roubová
  • 23. 4. 2020
  • 7:30
  • - 13:00
  • 800 Kč
V ceně je zahrnuto drobné občerstvení