Letní škola Začít spolu – začínající kurz pro vyučující MŠ

Tento tradiční prázdninový kurz je určen pedagogům/žkám mateřských škol, kteří chtějí získat komplexní přehled o vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti, jak podle programu ZaS pracovat ve své třídě či další inspiraci do své práce.Kurz je vhodný také pro asistenty/ky pedagogů nebo vychovatele/ky školních družin, kteří/ré se chtějí spolu s vyučujícími na realizaci programu Začít spolu ve škole podílet. Jednotlivé semináře jsou prakticky vedené, lektoři jsou zkušení učitelé z praxe. Základní kurz zahrnuje tyto semináře: Principy a filozofie Vzdělávacího programu Začít spolu, Struktura dne v Začít spolu, Podnětné prostředí třídy – centra aktivit, Integrovaná tematická výuka, Ranní setkávání a komunitní kruh, Spolupráce s rodinou.

Časová dotace: 40 vyučovacích hodin

Kurz lze hradit prostřednictvím šablon. Podrobnosti o šablonách, najdete na https://www.zacitspolu.eu/wp/podpora-skolam/sluzby/

V průběhu letní školy nabízíme též individuální konzultace, výběrové semináře, kulturní, výtvarné či sportovní vyžití.

Lektoři: tým lektorů Step by Step ČR a učitelů Začít spolu

Cena nezahrnuje ubytování a stravu