Letní škola Začít spolu – začínající kurz pro vyučující MŠ

1 volné místo

Tento prázdninový kurz je určen všem pedagogům/žkám a asistentům/kám mateřských škol, kteří/ré chtějí získat komplexní přehled o vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti, jak podle programu ZaS pracovat ve své třídě či další inspiraci do své práce.  Výhodou kurzu je jeho realizace přímo ve školce, která v programu pracuje. Jednotlivé semináře jsou prakticky vedené, lektoři jsou zkušení učitelé s praxe. Základní kurz zahrnuje tyto semináře: Principy a filozofie Vzdělávacího programu Začít spolu, Struktura dne v Začít spolu, Podnětné prostředí třídy – centra aktivit, Integrovaná tematická výuka, Ranní setkávání a komunitní kruh, Spolupráce s rodinou.

Časová dotace: 40 vyučovacích hodin

Kurz lze hradit prostřednictvím šablon

Lektoři

Mgr. Petra Dvořáková
Bc. Diana Roubová
Cena nezahrnuje ubytování a stravu