Eduzměna

Zahájení: květen 2019

Step by Step ČR se stal jedním z hlavních obsahových partnerů projektu Eduzměna, jehož záměrem je vytvoření replikovatelného modelu, v němž se v průběhu pěti let zvýší kvalita všech škol v určitém regionu a v důsledku toho zde dojde ke zlepšení učení všech dětí.  Jsme velmi rádi, že můžeme být součástí takto rozsáhlého a zcela unikátního projektu.

Web naší účasti v projektu: https://eduzmena.cz/2019/05/14/7-statecnych-zacne-vymyslet-model-podpory-skol-v-regionech/

eduzmena.cz