Eduzměna

Zahájení: květen 2019

SbS ČR je jedním z hlavních obsahových partnerů projektu Eduzměna. Eduzměna vstoupila na Kutnohorsko před rokem, aby zde odstartovala unikátní proměnu vzdělávacího systému. Během pěti let chce zmapovat situaci na všech místních školách a s pomocí odborníků navrhnout kroky, které mají zlepšit nejen gramotnost dětí, ale také je nadchnout pro vzdělávání tak, aby je škola bavila a chodily do ní rády. Vše, co se během pilotáže na Kutnohorsku osvědčí, se má následně přenést do dalších regionů v České republice.
Nenechte si ujít rozhovor s předsedkyní správní rady SbS ČR Pavlínou Jiříkovou o jejím zapojení do Eduzměny.

Zde je web naší účasti v projektu.

eduzmena.cz