Den ve třídě Začít spolu

Nejbližší termíny

ZaS centra – metodická centra Začít spolu

Den ve třídě Začít spolu v ZŠ

KOMU JE SETKÁNÍ URČENO:
Všem pedagogickým pracovníkům 1. st. ZŠ, kteří mají zájem o inspiraci a učení, rozvoj svých profesních dovedností a sdílení zkušeností s programem Začít spolu.

ANOTACE:
Nabízíme příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo ve třídě základní školy, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit celé dopoledne pozorováním způsobu práce vyučujících a žáků v ranním kruhu, triviu, centrech aktivit a hodnotícím kruhu. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při učení tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy. Po celou dobu návštěvy Vám budou k dispozici vyučující a metodička Step by Step ČR.

KDE: ZŠ a MŠ  ANGEL, Angelova 3183, Praha 4 – Modřany, 143 00

DOTAZY:
email: senkyrikova@sbscr.cz

MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 18

Lektoři

Mgr. Jana Šenkyříková
Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK. Pracuje na 1. stupni ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 jako učitelka, metodická vedoucí a interní mentorka. Nabízí kolegiální podporu v různých formách podle zájmu kolegů/yň a jejich individuálních profesních potřeb. Svůj čas věnuje i vedení pedagogických praxí studentů PedF UK. Program Začít spolu ji zaujal již za studií a pracuje v něm od roku 2000. Ve škole jí největší smysl dává aktivní učení v souvislostech, využívání zkušeností žáků, spolupráce v týmu, bezpečné prostředí, kreativita a humor.
Zobrazit více

Rezervace termínu

 × 800