Den ve třídě Začít spolu MŠ

ZaS centra – metodická centra Začít spolu

Nejbližší termíny

Den ve třídě Začít spolu v MŠ

KOMU JE SETKÁNÍ URČENO:
všem učitelům MŠ a 1. st. ZŠ, pracovníkům ve vzdělávání a dalším osobám, které mají zájem o vzájemnou inspiraci a učení, rozvoj svých profesních dovedností a sdílení. zkušeností.

ANOTACE:
nabízíme příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo ve třídě mateřské školy. Budete mít možnost strávit dopoledne pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí v ranním kruhu, centrech aktivit a hodnotícím kruhu. Po skončení pozorování proběhne reflexe. Téma, kterému se chceme věnovat je vizualizace – jak usnadnit dětem orientaci v zadání úkolu, jasná pravidla, kalendář, prostor třídy a záznam reflexe.

KDE: MŠ Kytičky, Novodvorská 617, Trutnov

LEKTOŘI: Bc. Lenka Műllerová, Nikola Říhová, Zdislava Zelená

ČAS: 8.00-12.00

DOTAZY: email: lenka.mullerova@sbscr.cz

MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

Lektoři

Bc. Lenka Műllerová
Bc. Lenka Műllerová vystudovala Střední pedagogickou školu v Nové Pace, obor předškolní pedagogika. Vzdělání si doplnila rozšiřujícím studiem, obor Speciální pedagogika, Univerzita Hradec Králové a studiem oboru Školský management, Univerzita Palackého Olomouc. Od roku 1987 působí v předškolním vzdělávání jako učitelka mateřské školy, v současnosti jako zástupce ředitele pro odloučené pracoviště Novodvorská, Trutnov. Cesta k programu Začít spolu byla postupná, 2013 první vhled, 2015 letní škola a následná implementace do vlastní práce. Touto dobou začala pracovat ve vedení školy a mohla ovlivňovat své kolegyně. Se Step by Step ČR spolupracovala od roku 2018 v projektu Učíme se spolu jako metodička. Od roku 2021 je pracoviště Novodvorská školou s programem Začít spolu a metodickým centrem programu Začít spolu, které vede.
Zobrazit více

Rezervace termínu

 × 800