eduScrum – trénink

Nejbližší termíny

Je nám líto, ale momentálně nejsou pro tento kurz žádné vypsané termíny. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.
ZaS centra – metodická centra Začít spolu

eduScrum – trénink v ZŠ

KOMU JE SETKÁNÍ URČENO:
všem všem, kteří se již zúčastnili workshopu eduScrum a mají již základní znalosti o metodě eduScrum. EduScrum trénink navazuje na informace získané na workshopu.

ANOTACE:
Cílem tréninku je připomenout si principy programu, jednotlivé části procesu a prakticky si vyzkoušet vybrané části procesu. eduScrum je v prostředí českých škol zcela novou metodu, která nabízí inovativní přístup pro výuku předmětů nejen na 2. stupni ZŠ. Metoda eduScrum je využitelná pro všechny výukové předměty na druhém stupni základních škol a gymnázií (chemie, fyzika, matematika, český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, přírodověda, dějepis, občanská výchova, informatika a další) a dále je možné pracovat s metodou EduScrumi ve výuce žáku prvního stupně základních škol. eduScrum rozvíjí u žáků schopnost týmové spolupráce, hodnocení vlastního pokroku a kreativitu. Nabízí možnost volby, motivuje děti k aktivitě a vyžaduje samostatné řešení problémů v podobě plánování a řízení konkrétního projektu.

LEKTOŘI: Mark Postema, Mgr. Jana Schierlová,

DOTAZY: email: jana.schierlova@sbscr.cz

MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

KDE: ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, druhé patro, třída 4. A

Lektoři

Mark Postema
Je kvalifikovaný trenér eduScrum a je zodpovědný za eduScrum v České republice. Pracuje na Základní škole v Trutnově jako učitel angličtiny a fyziky. Zároveň úzce spolupracuje se Začít spolu na několika různých projektech. Pochází z Nizozemska, ale od roku 2017 žije v České republice.
Zobrazit více
Mgr. Jana Schierlová
Vystudovala obor Pedagogika na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a obor učitelství cizích jazyků na Technické univerzitě v Liberci. Pracuje jako učitelka cizích jazyků na Základní škole kpt. Jaroše v Trutnově, kde zároveň působí jako metodička programu Začít spolu. Realizaci programu ZaS se věnuje také jako externí spolupracovnice neziskové organizace Step by Step ČR na pozici projektové manažerky. Při hledání cest, jak navázat na program Začít spolu na druhém stupni ZŠ, se seznámila s metodou eduScrum, kterou realizuje ve své praxi učitelky.
Zobrazit více

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.